FlomAreal FloodArea

objekttype

Norges vassdrags- og energidirektorat Erstattet

Oversvømt av flom ved en flomepisode
Flooded area during a flood episode.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område osjektets utstrekning Flate 0..1
lavpunkt områder som ikke har direkte forbindelse med elva (bak flomverk, kulvert , m.m ) Integer 0..1
gjentaksinterval gjennomsnittlig antall år mellom hver gang en hendelse inntreffer Integer 0..1
symbolFlom Kode for symbolisering for flomsone (flom(1), lavpunkt(2), og vann (3) SymbolFlom (kodeliste) 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Flate Flate 0..1
LAVPUNKT Integer 1 0..1
GJENTAKSINTERVAL Integer 4 0..1
SYMBOLFLOM SymbolFlom 1 0..1
Name Type English Description
område Flate extent area over which an object extends
lavpunkt Integer ??floodStage / floodLowPoint areas which are not directly connected to the river (behind flood ??barriers/protection, culvert, etc.)
gjentaksinterval Integer repetitionInterval the average number of years between every time an event occurs
symbolFlom SymbolFlom

Vis FlomAreal i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Flate 0 ..1
Integer 0 ..1
Integer 0 ..1
SymbolFlom 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon flomArealGrense FlomArealGrense 0..* FlomAreal
arv subtype Innsjø supertype FlomAreal
arv subtype Havflate supertype FlomAreal
arv subtype TørrInnsjø supertype FlomAreal
arv subtype FerskvannTørrfall supertype FlomAreal
arv subtype TørrElv supertype FlomAreal
arv subtype ElvBekk supertype FlomAreal
arv subtype KanalGrøft supertype FlomAreal