Søket gav 24 treff

LufthavnPunkt_20181115 produktspesifikasjon

Lufthavner i Norge representert som punkt

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\LufthavnPunkt_20181115

Eier: Kartverket

under arbeid

1.0


Part0_Core produktspesifikasjon

Utvalgte deler fra LandInfra Part 0. Del-hensikt: tildele navnerommet li (via taggedValue) til modell-elementene. Dette er nyttig når GML/XML-realiseringen skal lages.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\BA-nettverk\SOSI_Vegkropp\Vegkropp_Prosjektert-1.0\Eksterne_UML-deler\Plassholdere_for_Original_InfraGML\Part0_Core

Eier: BA-nettverk

under arbeid

1.0


Part0_Core produktspesifikasjon

Utvalgte deler fra LandInfra Part 0. Del-hensikt: tildele navnerommet li (via taggedValue) til modell-elementene. Dette er nyttig når GML/XML-realiseringen skal lages.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\Modeller\Fagmodeller\Veg\Leveranse_SOSI_Vegkropp_LandInfra_og_Felles\Eksterne_UML-deler\Plassholdere_for_Original_InfraGML\Part0_Core

Eier: Statens vegvesen

under arbeid

1.0


Part1_LandFeature produktspesifikasjon

Utvalgte deler fra LandInfra Part 1. Del-hensikt: tildele navnerommet lilf (via taggedValue) til modell-elementene. Dette er nyttig når GML/XML-realiseringen skal lages.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\BA-nettverk\SOSI_Vegkropp\Vegkropp_Prosjektert-1.0\Eksterne_UML-deler\Plassholdere_for_Original_InfraGML\Part1_LandFeature

Eier: BA-nettverk

under arbeid

1.0


Part1_LandFeature produktspesifikasjon

Utvalgte deler fra LandInfra Part 1. Del-hensikt: tildele navnerommet lilf (via taggedValue) til modell-elementene. Dette er nyttig når GML/XML-realiseringen skal lages.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\Modeller\Fagmodeller\Veg\Leveranse_SOSI_Vegkropp_LandInfra_og_Felles\Eksterne_UML-deler\Plassholdere_for_Original_InfraGML\Part1_LandFeature

Eier: Statens vegvesen

under arbeid

1.0


Part2_Facility produktspesifikasjon

Utvalgte deler fra LandInfra Part 2. Del-hensikt: tildele navnerommet lif (via taggedValue) til modell-elementene. Dette er nyttig når GML/XML-realiseringen skal lages.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\BA-nettverk\SOSI_Vegkropp\Vegkropp_Prosjektert-1.0\Eksterne_UML-deler\Plassholdere_for_Original_InfraGML\Part2_Facility

Eier: BA-nettverk

under arbeid

1.0


Part2_Facility produktspesifikasjon

Utvalgte deler fra LandInfra Part 2. Del-hensikt: tildele navnerommet lif (via taggedValue) til modell-elementene. Dette er nyttig når GML/XML-realiseringen skal lages.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\Modeller\Fagmodeller\Veg\Leveranse_SOSI_Vegkropp_LandInfra_og_Felles\Eksterne_UML-deler\Plassholdere_for_Original_InfraGML\Part2_Facility

Eier: Statens vegvesen

under arbeid

1.0


Part2_Project produktspesifikasjon

Utvalgte deler fra LandInfra Part 2. Del-hensikt: tildele navnerommet lip (via taggedValue) til modell-elementene. Dette er nyttig når GML/XML-realiseringen skal lages.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\Modeller\Fagmodeller\Veg\Leveranse_SOSI_Vegkropp_LandInfra_og_Felles\Eksterne_UML-deler\Plassholdere_for_Original_InfraGML\Part2_Project

Eier: Statens vegvesen

under arbeid

1.0


Part2_Project produktspesifikasjon

Utvalgte deler fra LandInfra Part 2. Del-hensikt: tildele navnerommet lip (via taggedValue) til modell-elementene. Dette er nyttig når GML/XML-realiseringen skal lages.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\Modeller\Grunnlagsmodeller\Plassholdere_for_Original_InfraGML\Part2_Project

Eier: Statens vegvesen

under arbeid

1.0


Part3_Alignment produktspesifikasjon

Utvalgte deler fra LandInfra Part 3. Del-hensikt: tildele navnerommet lia (via taggedValue) til modell-elementene. Dette er nyttig når GML/XML-realiseringen skal lages.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\BA-nettverk\SOSI_Vegkropp\Vegkropp_Prosjektert-1.0\Eksterne_UML-deler\Plassholdere_for_Original_InfraGML\Part3_Alignment

Eier: BA-nettverk

under arbeid

1.0


Part3_Alignment produktspesifikasjon

Utvalgte deler fra LandInfra Part 3. Del-hensikt: tildele navnerommet lia (via taggedValue) til modell-elementene. Dette er nyttig når GML/XML-realiseringen skal lages.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\Modeller\Fagmodeller\Veg\Leveranse_SOSI_Vegkropp_LandInfra_og_Felles\Eksterne_UML-deler\Plassholdere_for_Original_InfraGML\Part3_Alignment

Eier: Statens vegvesen

under arbeid

1.0


Part4_Road produktspesifikasjon

Utvalgte deler fra LandInfra Part 4. Del-hensikt: tildele navnerommet lifr (via taggedValue) til modell-elementene. Dette er nyttig når GML/XML-realiseringen skal lages.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\BA-nettverk\SOSI_Vegkropp\Vegkropp_Prosjektert-1.0\Eksterne_UML-deler\Plassholdere_for_Original_InfraGML\Part4_Road

Eier: BA-nettverk

under arbeid

1.0


Part4_Road produktspesifikasjon

Utvalgte deler fra LandInfra Part 4. Del-hensikt: tildele navnerommet lifr (via taggedValue) til modell-elementene. Dette er nyttig når GML/XML-realiseringen skal lages.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\Modeller\Fagmodeller\Veg\Leveranse_SOSI_Vegkropp_LandInfra_og_Felles\Eksterne_UML-deler\Plassholdere_for_Original_InfraGML\Part4_Road

Eier: Statens vegvesen

under arbeid

1.0


Plan-5.0Utkast produktspesifikasjon

Lagt klar til mer omfattende revisjon. Rettet opp litt på KpSamferdselLinje: Attributtnavn endret fra grense til senterlinje, ref SOSI Ag9 2012-10-09. 2014-09-01: KpBestemmesesområde og RpBestemmesesområde kan ha flere hjemler (type)

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Plan-5.0Utkast

Eier: Kartverket

under arbeid

1.0


PolyfaceMesh_DemoObjekt produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\Eksterne_UML-deler\PolyfaceMesh_Main\PolyfaceMesh_DemoObjekt

Eier: Statens vegvesen

under arbeid

1.0


Reguleringsplanbestemmelser produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplanprosjekt\Planbestemmelser\Planbestemmelser - forlatt forslag\Reguleringsplanbestemmelser

Eier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

under arbeid

20160604


Reguleringsplanbestemmelser_2016-versjon produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplanprosjekt\Planbestemmelser\Reguleringsplanbestemmelser_2016-versjon

Eier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

under arbeid

20160608


Reguleringsplanbestemmelser_20170317-versjon produktspesifikasjon

Konseptuell UML-modell tilpasset Nasjonal mal for reguleringsplanbestemmelser tilgjengelig på https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/test-maler-for-behandling-av-reguleringsplaner/id2413265/, web-side-dato 17.03.2017 NB! Knytting til feltnavn er kun modellert som tekst, gjort for å lette testingen. Bør vurderes gjort om til noe mer avansert for endelig versjon.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplanprosjekt\Planbestemmelser\Reguleringsplanbestemmelser_20170317-versjon

Eier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

under arbeid

20170317a


Statistisk_inndeling produktspesifikasjon

inndeling av Norge i grunnkretser og delområder

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger\Statistisk_inndeling

Eier: Kartverket

under arbeid

1.0


Utvalgte_GML_deler produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\BA-nettverk\SOSI_Vegkropp\Vegkropp_Prosjektert-1.0\Eksterne_UML-deler\Plassholdere_for_Original_InfraGML\Utvalgte_GML_deler

Eier: BA-nettverk

under arbeid

1.0