Søket gav 1 treff

Planbestemmelser-2023 produktspesifikasjon

UML-modell for planbestemmelser med tilhørende referanse til plankartet, som gjelder ved innsending av planforslag. Modellen er tilpasset Nasjonal mal for reguleringsplanbestemmelser

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \PlanbestemmelserRegplanforslag\Planbestemmelser-2023

Eier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

godkjent

20230701