Søket gav 6 treff

FKB-AR5 produktspesifikasjon

Spesifikasjonen omfatter beskrivelse av arealressursdatasettet FKB-AR5. FKB-AR5 versjon 4.6 baserer seg på generelle konsepter definert i SOSI del 1 versjon 4.5 og SOSI del 2 Arealressurs versjon 4.0

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB AR5\FKB-AR5

Eier: Geovekst

Foreslått

4.6


Forurenset Grunn produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Forurenset Grunn

Eier: Miljødirektoratet

Foreslått

2.0


Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0 produktspesifikasjon

Naturtypelokaliteter kartlagt etter Miljødirektoratets instruks

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0

Eier: Miljødirektoratet

Foreslått

1.0


Naturtyper_Utvalgte-2.0 produktspesifikasjon

Utvagte naturtyper i henhold til DN-håndbok 13 og Naturtyper - Miljødirektoratets instruks

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_Utvalgte-2.0

Eier: Miljødirektoratet

Foreslått

1.0


FKB-Vann produktspesifikasjon

Spesifikasjonen beskriver geografisk beliggenhet, forløp og form for bekker, elver, kanaler, grøfter, innsjøer, isbreer og den topografiske delen av kyst og sjø. Kystkonturen er en del av FKB-Vann og fra og med FKB-Vann versjon 4.6 forvaltes Primærdata Kystkontur som en del av FKB-Vann. FKB-Vann versjon 4.6 baserer seg på generelle konseptene fra SOSI del 1 versjon 4.5 og SOSI del 3 Vann, Kyst og Sjø versjon 4.0.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann

Eier: Geovekst

Foreslått

4.6


FKB-Vann produktspesifikasjon

Spesifikasjonen beskriver geografisk beliggenhet, forløp og form for bekker, elver, kanaler, grøfter, innsjøer, isbreer og den topografiske delen av kyst og sjø. Kystkonturen er en del av FKB-Vann og fra og med FKB-Vann versjon 4.6 forvaltes Primærdata Kystkontur som en del av FKB-Vann. FKB-Vann versjon 4.6 baserer seg på generelle konseptene fra SOSI del 1 versjon 4.5 og SOSI del 3 Vann, Kyst og Sjø versjon 4.0.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann

Eier: Geovekst

Foreslått

4.61