Supertype SOSI Objekt adm og maritime grenser og riksgrense

diagram

Kartverket Utkast

Supertype SOSI Objekt adm og maritime grenser og riksgrense