Generelle datatyper og kodelister

diagram

Miljødirektoratet Gyldig

Generelle datatyper og kodelister