Fellesegenskaper med datatyper og kodelister

diagram

Kartverket Gyldig

Fellesegenskaper med datatyper og kodelister