Realisering fra SOSI_Objekt

diagram

Kartverket Gyldig

Realisering fra SOSI_Objekt