Tilstøtende sone

diagram

Kartverket Gyldig

Tilstøtende sone