Realisering objekttyper fra generelle typer

diagram

Norges vassdrags- og energidirektorat Gyldig

Realisering objekttyper fra generelle typer