Datatyper og kodelister

diagram

Kartverket Gyldig

Datatyper og kodelister