Realisering fra Generelle typer SOSI Objekt

diagram

Kartverket Utkast

Realisering fra Generelle typer SOSI Objekt