Objekttyper med egenskaper og kodelister

diagram

Geovekst Gyldig

Objekttyper med egenskaper og kodelister