Nye datatyper og kodelister

diagram

Kartverket Gyldig

Nye datatyper og kodelister