Objekttyper med egenskaper

diagram

Kartverket Gyldig

Objekttyper med egenskaper