Veglenke med datatyper og kodelister

diagram

Kartverket Gyldig

Veglenke med datatyper og kodelister