Realisering av SOSI_Objekt

diagram

Bane NOR Gyldig

Realisering av SOSI_Objekt