Realisering fra SOSI-objekt

diagram

Kartverket Gyldig

Realisering fra SOSI-objekt