Realisering fra SOSI-objekt

diagram

Fiskeridirektoratet Gyldig

Realisering fra SOSI-objekt