Realisering fra Generelle typer SOSI Objekt

diagram

Kartverket Erstattet

Realisering fra Generelle typer SOSI Objekt