Supertype SOSI Objekt adm grenser og enheter

diagram

Kartverket Erstattet

Supertype SOSI Objekt adm grenser og enheter