Supertype SOSI Objekt maritime grenser og punkt

diagram

Kartverket Gyldig

Supertype SOSI Objekt maritime grenser og punkt