Realisering av Veglenke og NVDB objekttyper

diagram

Kartverket Gyldig

Realisering av Veglenke og NVDB objekttyper