Supertype SOSI Objekt maritime områder

diagram

Kartverket Gyldig

Supertype SOSI Objekt maritime områder