Realisering fra SOSI-objekt

diagram

Kystverket Gyldig

Realisering fra SOSI-objekt