SOSI-objekt Bygningspunkt

diagram

Kartverket Utkast

SOSI-objekt Bygningspunkt