Realisering fra SOSI-objekt

diagram

Norges vassdrags- og energidirektorat Erstattet

Realisering fra SOSI-objekt