Realisering fra SOSI-objekt 4.5

diagram

Kystverket Gyldig

Realisering fra SOSI-objekt 4.5