Brukerhjelp

Bruken av Objektkatalogen er enkel og det meste kan søkes etter i søkefeltet eller en kan navigere etter kategorier eller eiere.

Administrering av innhold til Objektkatalogen

For de som har rettigheter til å gjøre endringer på UML modellene så følger her en beskrivelse av hva som kan gjøres for å påvirke visningen og indekseringen i Objektkatalogen

Beskrivelse av pakker, klasser, interface, operasjoner og attributter hentes fra notes feltet (gjelder UML:package, UML:class, UML:interface)

bilde viser notat på lufthavn spesifikasjon i Enterprise Architectbilde viser notat på lufthavn klasse i Enterprise Architect

Tagged values - visninger på pakker/spesifikasjon:

  • SOSI_organisasjon styrer hvem som vises som eier og forvalter av en spesifikasjon
  • SOSI_modellstatus styrer status på en spesifikasjon (alternativ kan også modellstatus benyttes) - hvis modellstatus settes til slettes eller utelat så vil ikke denne pakken og dens innhold indekseres for søk
  • version styrer versjonsnr som vises
  • SOSI_dokumentasjon kan brukes for å legge inn url til fagområdedokument eller produktspesifikasjonsdokument
  • targetNamespace vises for oppslag på navnerom (her ligger GML applikasjonsskjema, eksempler og annen dokumentasjon)
bilde viser tagged values på en spesifikasjon i Enterprise Architect

Tagged values - visninger på klasse:

  • SOSI syntaks - hvis tagged value SOSI_navn brukes så vil en egen fane vises med disse verdier sammen med SOSI_lengde
  • NVDB (Nasjonal vegdatabank) - hvis tagged value NVDB_navn er brukt så vil en egen fane vises med disse verdier sammen med NVDB_id og med link til oppslag i NVDB datakatalog
  • Engelsk oversetting - hvis notatfelter inneholder <engelsk><⁄engelsk> eller -- Definition -- så vil innhold mellom eller etter dette bli tolket som engelsk beskrivelse. Hvis alias inneholder verdi så antas denne å være engelsk.

Administrering av Objektkatalogen

Administratorbrukere kan starte synkronisering av spesifikasjoner mot et modellregister (feks i SVN) for å hente inn nye spesifikasjoner og starte indeksering av alle modellelementer for å gjøre de søkbare. Synkronisering og indeksering settes normalt opp som en automatisk jobb hver natt.