Bildeinformasjon

Standardiseringssekretariatet (Kartverket)

pakke

Beskrivelse: fagområdet "Bildeinformasjon" dekker den geografiske utstrekningen av ortofoto, vertikalbilde eller skråfoto, og benyttes for ’innpakking’ av ulike typer bildedata. Standardene tar mål av seg til å dekke all datainnsamling fra fly og satellitt. De senere årene har det vært stor utvikling innenfor datainnsamling fra lufta. Trenden går fra bruk av analoge opptaksmetoder i retning av digitale sensorer

Viser treff 1 - 1 av 1

Bildeinformasjon-4.0 fagområdestandard

spesifikasjonen gjelder for angivelse av den flate som et ortofoto, vertikalbilde eller skråfoto dekker, samt avgrensningslinjene for disse flatene. Standarden favner altså ikke selve fotografiet, men en avgrensning av det fotograferte området, representert som en flate, med en henvisning til bildet. Hensikten med å representere bildet som flate er å gi brukeren opplysninger om hvilket område som dekkes, når bildet er tatt, hvilken opptaksmetode som er benyttet osv. Leveranse av bilder i form av raster (F.eks .RASTER i SOSI realiseringen) omfattes ikke av denne spesifikasjonen

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Bildeinformasjon\Bildeinformasjon-4.0

Erstattet

4.0