FKB Ledning

Geovekst 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 7 av 7

FKB-Ledning-5.0 produktspesifikasjon

Spesifikasjonen gjelder for ledningsdata innenfor elektrisitet, elektrisk kommunikasjon, belysningsanlegg, ledningsanlegg tilknyttet bane og vann- og avløpsanlegg. Det er kun objekter som er synlig i terrenget (ligger over bakkenivå) som inngår i produktspesifikasjonen. Produktspesifikasjonen er tenkt benyttet ved datafangst av ledningsobjekter. FKB-Ledning versjon 5.0 baserer seg på generelle konsepter definert i SOSI del 1 versjon 4.5 og SOSI del 2 Ledning versjon 4.6.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Ledning\FKB-Ledning-5.0

Gyldig

5.0


FKB-Ledning produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Ledning\FKB-Ledning

Erstattet

4.5


FKB-Ledning produktspesifikasjon

Spesifikasjonen gjelder for ledningsdata innenfor elektrisitet, elektrisk kommunikasjon, belysningsanlegg og ledningsanlegg tilknyttet bane. Det er kun objekter som er synlig i terrenget (ligger over bakkenivå) som inngår i produktspesifikasjonen. Produktspesifikasjonen er tenkt benyttet ved datafangst av ledningsobjekter og som et grunnlag for distribusjon av FKB-data. FKB-Ledning versjon 4.6 baserer seg på generelle konsepter definert i SOSI del 1 versjon 4.5 og SOSI del 2 Ledning versjon 4.5.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Ledning\FKB-Ledning

Gyldig

4.6


FKB-LedningBane produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Ledning\FKB-LedningBane

Utkast

4.5


FKB-LedningEl produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Ledning\FKB-LedningEl

Utkast

4.5


FKB-LedningTele produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Ledning\FKB-LedningTele

Utkast

4.5


FKB-LedningVeglys produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Ledning\FKB-LedningVeglys

Utkast

4.5