SandGrusRegistrering SandGravelOccurence SANDGRUSREGISTRERING

objekttype

Norges geologiske undersøkelse Ukjent

Enhver ansamling av naturlig avsatt sand og grus --Definition-- Any natural occurence of sand and gravel

Vis SandGrusRegistrering i NVDB Datakatalog