OppsettingsutstyrSkiltportal 5762 NVDB_OPPSETTINGSUTSTYRSKILTPORTAL

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvilken type oppsettingsutstyr som er benyttet
Navn Beskrivelse Kodeverdi
søyle Søyle søyle
gittermast Gittermast gittermast
Verdi Navn Beskrivelse
søyle Søyle
gittermast Gittermast
Name Description Code value
8003 8003
8004 8004

Vis OppsettingsutstyrSkiltportal i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
8003 Søyle 1 ..1
8004 Gittermast 1 ..1