AvgrensningLandSjø DelimitationLandSea

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

den abstrakte klasse AvgrensningLandSjø uttrykker at grensen mellom hav og land består av Kystkontur, Kystsperre og KystkonturTekniskeAnlegg
abstract class which expresses that the boundary between land and sea consists of Coastline, Coastal delimitation and ShorelineConstruction

Vis AvgrensningLandSjø i NVDB Datakatalog