Yttervegg OuterWall YTTERVEGG

kodeliste

Riksantikvaren Gyldig

konstruksjon av yttervegg Merknad: Rubrikk nr 19 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker. Tilsvarer egenskapen kulturminnetsKonstruksjon i SOSI 3.4.
construction of outer wall Note: Section no. 19 on the Sefrak form. Also contains note regarding the registration, and whether that was uncertain. Note: Corresponds to the attribute culturalHeritageConstruction in SOSI 3.4.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Trekonstruksjon 10
Gammekonstruksjon Trekonstruksjon. Gammekonstruksjon 11
Grind- eller stavkonstruksjon Trekonstruksjon. Grind- eller stavkonstruksjon 12
Reisverk Trekonstruksjon. Reisverk 13
Sleppekonstruksjon Trekonstruksjon. Sleppekonstruksjon 14
Lafteverk Trekonstruksjon. Lafteverk 15
Skjelterverk Trekonstruksjon. Skjelterverk 16
Bindingsverk Trekonstruksjon. Bindingsverk 17
Annen ytterveggskonstruksjon i tre, se merknad Annen ytterveggskonstruksjon i tre, se merknad 19
Murkonstruksjon (massiv) Murkonstruksjon (massiv) 20
Mur av naturstein fuget eller tørr Mur av naturstein fuget eller tørr 21
Mur av teglstein Mur av teglstein 22
Mur av slaggstein,betongstein (sementstein) e.l. Mur av slaggstein,betongstein (sementstein) e.l. 23
Annen type massiv steinmur, se merknad Annen type massiv steinmur, se merknad 29
Støpt konstruksjon (massiv) Støpt konstruksjon (massiv) 30
Stampejordkonstruksjon Støpt konstruksjon. Stampejordkonstruksjon 31
Betongkonstruksjon Støpt konstruksjon. Betongkonstruksjon 32
Konstruksjon av plast Støpt konstruksjon. Konstruksjon av plast 33
Annen type støpt mur, se merknad Annen type støpt mur, se merknad 39
Metallkonstruksjon (rammeverk) Metallkonstruksjon (rammeverk) 40
Støpejernkonstruksjon Metallkonstruksjon. Støpejernkonstruksjon 41
Stålkonstruksjon Metallkonstruksjon. Stålkonstruksjon 42
Aluminiumkonstruksjon Metallkonstruksjon. Aluminiumkonstruksjon 43
Annen type veggkonstruksjon i metall, se merknad Annen type veggkonstruksjon i metall, se merknad 49
Blandingskonstruksjon Blandingskonstruksjon 50
Utmurt bindingsverk Blandingskonstruksjon. Utmurt bindingsverk 51
Kubbekonstruksjon Blandingskonstruksjon. Kubbekonstruksjon 52
Betong rammeverk og utmuring e.l. Blandingskonstruksjon. Betong rammeverk og utmuring e.l. 53
Annen blandingskonstruksjon, se merknad Annen blandingskonstruksjon, se merknad 59
Annen type ytterveggkonstruksjon Annen type ytterveggkonstruksjon 90
Verdi Navn Beskrivelse
10 Trekonstruksjon
11 Gammekonstruksjon Trekonstruksjon. Gammekonstruksjon
12 Grind- eller stavkonstruksjon Trekonstruksjon. Grind- eller stavkonstruksjon
13 Reisverk Trekonstruksjon. Reisverk
14 Sleppekonstruksjon Trekonstruksjon. Sleppekonstruksjon
15 Lafteverk Trekonstruksjon. Lafteverk
16 Skjelterverk Trekonstruksjon. Skjelterverk
17 Bindingsverk Trekonstruksjon. Bindingsverk
19 Annen ytterveggskonstruksjon i tre, se merknad Annen ytterveggskonstruksjon i tre, se merknad
20 Murkonstruksjon (massiv) Murkonstruksjon (massiv)
21 Mur av naturstein fuget eller tørr Mur av naturstein fuget eller tørr
22 Mur av teglstein Mur av teglstein
23 Mur av slaggstein,betongstein (sementstein) e.l. Mur av slaggstein,betongstein (sementstein) e.l.
29 Annen type massiv steinmur, se merknad Annen type massiv steinmur, se merknad
30 Støpt konstruksjon (massiv) Støpt konstruksjon (massiv)
31 Stampejordkonstruksjon Støpt konstruksjon. Stampejordkonstruksjon
32 Betongkonstruksjon Støpt konstruksjon. Betongkonstruksjon
33 Konstruksjon av plast Støpt konstruksjon. Konstruksjon av plast
39 Annen type støpt mur, se merknad Annen type støpt mur, se merknad
40 Metallkonstruksjon (rammeverk) Metallkonstruksjon (rammeverk)
41 Støpejernkonstruksjon Metallkonstruksjon. Støpejernkonstruksjon
42 Stålkonstruksjon Metallkonstruksjon. Stålkonstruksjon
43 Aluminiumkonstruksjon Metallkonstruksjon. Aluminiumkonstruksjon
49 Annen type veggkonstruksjon i metall, se merknad Annen type veggkonstruksjon i metall, se merknad
50 Blandingskonstruksjon Blandingskonstruksjon
51 Utmurt bindingsverk Blandingskonstruksjon. Utmurt bindingsverk
52 Kubbekonstruksjon Blandingskonstruksjon. Kubbekonstruksjon
53 Betong rammeverk og utmuring e.l. Blandingskonstruksjon. Betong rammeverk og utmuring e.l.
59 Annen blandingskonstruksjon, se merknad Annen blandingskonstruksjon, se merknad
90 Annen type ytterveggkonstruksjon Annen type ytterveggkonstruksjon
Name Type Description Code value
Wooden construction <undefined> Wooden construction
Turf hut construction <undefined> Wooden construction. Turf hut construction Turf hut construction
Diagonal?? or stave construction <undefined> Wooden construction. Diagonal?? or stave construction Diagonal?? or stave construction
Framework <undefined> Wooden construction. Framework Framework
Gouge?? construction <undefined> Wooden construction. Gouge?? construction Gouge?? construction
Cob work <undefined> Wooden construction. Cob work Cob work
Skjelter?? work <undefined> Wooden construction. Skjelter?? work Skjelter?? work
Frame work <undefined> Wooden construction. Frame work Frame work
Other outer wall construction of wood, see note <undefined> Other outer wall construction of wood, see note Other outer wall construction of wood, see note
Brick construction (compact) <undefined> Brick construction (compact) Brick construction (compact)
Wall of natural stone joint or dry <undefined> Wall of natural stone joint or dry Wall of natural stone joint or dry
Brick wall <undefined> Brick wall Brick wall
Wall of cinder stone, concrete stone (cement stone), etc. <undefined> Wall of cinder stone, concrete stone (cement stone), etc. Wall of cinder stone, concrete stone (cement stone), etc.
Other type of solid stone wall, see note <undefined> Other type of solid stone wall, see note Other type of solid stone wall, see note
Cast construction (solid) <undefined> Cast construction (solid) Cast construction (solid)
Stamped earth construction <undefined> Cast construction. Stamped earth construction Stamped earth construction
Concrete construction <undefined> Cast construction. Concrete construction Concrete construction
Plastic construction <undefined> Cast construction. Plastic construction Plastic construction
Other type cast wall, see note <undefined> Other type cast wall, see note Other type cast wall, see note
Metal construction (framework) <undefined> Metal construction (framework) Metal construction (framework)
Cast iron construction <undefined> Metal construction. Cast iron construction Cast iron construction
Steel structure <undefined> Metal construction. Steel structure Steel structure
Aluminum construction <undefined> Metal construction. Aluminum construction Aluminum construction
Other type of metal wall construction, see note <undefined> Other type of metal wall construction, see note Other type of metal wall construction, see note
Mixed construction <undefined> Mixed construction Mixed construction
Lined?? frame work <undefined> Mixed construction. Lined?? frame work Lined?? frame work
Log?? construction <undefined> Mixed construction. Log?? construction Log?? construction
Concrete framework construction and lining, etc. <undefined> Mixed construction. Concrete framework construction and lining, etc. Concrete framework construction and lining, etc.
Other mixed construction, see note <undefined> Other mixed construction, see note Other mixed construction, see note
Other type of outer wall construction <undefined> Other type of outer wall construction Other type of outer wall construction

Vis Yttervegg i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1