Støyenhet NoiseUnit STØYENHET

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast

enhet for støysone
unit for noise zone
Navn Beskrivelse Kodeverdi
LDEN dag-kveld-natt gjennomsnittlig støynivå LDEN
LNIGHT ekvivalent årsgjennomsnittlig støynivå for nattperioden (23-07) LNIGHT
LAEQ24 ekvivalent (gjennomsnittlig) A-veid støynivå for et døgn LAEQ24
LCE C-veid lydnivå for enkelthendelser, normalisert til 1 sekund LCE
LDAY ekvivalent årsgjennomsnittlig støynivå for dagperioden (07-19) LDAY
LEVENING ekvivalent årsgjennomsnittlig støynivå for kveldsperioden LEVENING
LA1 støynivået som overskrides i 1% av tiden LA1
LAFMAX maksimalt støynivå med tidsveiing "Fast" LAFMAX
LASMAX maksimalt støynivå med tidsveiing "Slow" LASMAX
LAIMAX maksimalt støynivå med tidsveiing "Impulse" LAIMAX
L5AF 5-prosent statistisk maksimalnivå av antall hendelser, tidsveiing "Fast" L5AF
L5AS 5-prosent statistisk maksimalnivå av antall hendelser, tidsveiing "Slow" L5AS
Annen Annen
Verdi Navn Beskrivelse
LDEN LDEN dag-kveld-natt gjennomsnittlig støynivå
LNIGHT LNIGHT ekvivalent årsgjennomsnittlig støynivå for nattperioden (23-07)
LAEQ24 LAEQ24 ekvivalent (gjennomsnittlig) A-veid støynivå for et døgn
LCE LCE C-veid lydnivå for enkelthendelser, normalisert til 1 sekund
LDAY LDAY ekvivalent årsgjennomsnittlig støynivå for dagperioden (07-19)
LEVENING LEVENING ekvivalent årsgjennomsnittlig støynivå for kveldsperioden
LA1 LA1 støynivået som overskrides i 1% av tiden
LAFMAX LAFMAX maksimalt støynivå med tidsveiing "Fast"
LASMAX LASMAX maksimalt støynivå med tidsveiing "Slow"
LAIMAX LAIMAX maksimalt støynivå med tidsveiing "Impulse"
L5AF L5AF 5-prosent statistisk maksimalnivå av antall hendelser, tidsveiing "Fast"
L5AS L5AS 5-prosent statistisk maksimalnivå av antall hendelser, tidsveiing "Slow"
Annen Annen
Name Type Description Code value
LDEN <undefined> day-evening-night average noise level LDEN
LNIGHT <undefined> equivalent annual average noise level during the night (23-07) LNIGHT
LAEQ24 <undefined> equivalent (average) A-weighted noise level for 24 hours LAEQ24
LCE <undefined> C-weighed sound level for single incidents, normalised to 1 second LCE
LDAY <undefined> equivalent annual average noise level during the day (07-19) LDAY
LEVENING <undefined> equivalent annual average noise level during the evening LEVENING
LA1 <undefined> noise level exceeded 1% of the time LA1
LAFMAX <undefined> maximum noise level with "Fixed" time weighting LAFMAX
LASMAX <undefined> maximum noise level with "Slow" time weighting LASMAX
LAIMAX <undefined> maximum noise level with "Impulse" time weighting?? LAIMAX
L5AF <undefined> 5 percent statistical maximum level of the number of incidents, "Fast" time weighting L5AF
L5AS <undefined> 5 percent statistical maximum level of the number of incidents, "Slow" time weighting L5AS
Other <undefined> Other

Vis Støyenhet i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1