OppsettingsutstyrSanntidsinformasjon_Kollektivtrafikk 10691 NVDB_OPPSETTINGSUTSTYRSANNTIDSINFORMASJON_KOLLEKTIVTRAFIKK

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvilken type oppsettingsutstyr som er benyttet
Navn Beskrivelse Kodeverdi
egetOppsettingsutstyr Eget oppsettingsutstyr: Skjerm er festet på eget oppsettingsutstyr, f.eks egen stolpe, egetOppsettingsutstyr
leskur Leskur: Skjerm er fetet på leskur leskur
veggMur Vegg/mur: Skjerm er festet på mur eller vegg/bygning veggMur
annenStolpe Annen stolpe: Skjerm er festet på Skiltstolpe/lysmast etc annenStolpe
Verdi Navn Beskrivelse
egetOppsettingsutstyr Eget oppsettingsutstyr: Skjerm er festet på eget oppsettingsutstyr, f.eks egen stolpe,
leskur Leskur: Skjerm er fetet på leskur
veggMur Vegg/mur: Skjerm er festet på mur eller vegg/bygning
annenStolpe Annen stolpe: Skjerm er festet på Skiltstolpe/lysmast etc
Name Description Code value
17265 17265
17264 17264
17266 17266
17267 17267

Vis OppsettingsutstyrSanntidsinformasjon_Kollektivtrafikk i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
17265 Eget oppsettingsutstyr 1 ..1
17264 Leskur 1 ..1
17266 Vegg/mur 1 ..1
17267 Annen stolpe 1 ..1