Medium

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: Veg på bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Alltid i vann V
I bygning/bygningsmessig anlegg B
I luft L
På isbre I
På sjøbunnen S
På terrenget/på bakkenivå default T
På vannoverflaten O
Tidvis under vann D
Under isbre J
Under sjøbunnen W
Under terrenget U
Ukjent ukjent X
Verdi Navn Beskrivelse
Alltid i vann
I bygning/bygningsmessig anlegg
I luft
På isbre
På sjøbunnen
På terrenget/på bakkenivå default
På vannoverflaten
Tidvis under vann
Under isbre
Under sjøbunnen
Under terrenget
Ukjent ukjent
Name Type Description Code value
Alltid i vann <undefined>
I bygning/bygningsmessig anlegg <undefined>
I luft <undefined>
På isbre <undefined>
På sjøbunnen <undefined>
På terrenget/på bakkenivå <undefined>
På vannoverflaten <undefined>
Tidvis under vann <undefined>
Under isbre <undefined>
Under sjøbunnen <undefined>
Under terrenget <undefined>
Ukjent <undefined>

Vis Medium i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1