GeolAlder

datatype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast

beskriver alderen på en geologisk enhet basert på den internasjonale stratigrafiske kommisjon sin internasjonale stratigrafiske tabell.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
eonÆra charcterString 0..1
periode characterString 0..1
epoke characterString 0..1
etasjeAlder characterString 0..1
nummeriskAlder geologisk alder oppgitt i millioner år characterString 0..1
stratigrafiVersjon dato og år for når den kronostratigrafiske tabellen ble gitt ut characterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
charcterString 0..1
characterString 0..1
characterString 0..1
characterString 0..1
characterString 0..1
characterString 1..1
Name Type English Description
eonÆra charcterString
periode characterString
epoke characterString
etasjeAlder characterString
nummeriskAlder characterString
stratigrafiVersjon characterString

Vis GeolAlder i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
charcterString 0 ..1
characterString 0 ..1
characterString 0 ..1
characterString 0 ..1
characterString 0 ..1
characterString 1 ..1
Navn Beskrivelse
Når minst en av de obsjonelle kodeverdiene er oppgitt må strtigrafiVersjon være oppgitt.