KulturminneEnkeltminneArt KM_ENKELTMINNEART

kodeliste

Riksantikvaren Gyldig

Art av enkeltminne som et kulturminne tilhører.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Apotek Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type apotek. 10101
Atelier Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type atelier. 10102
Arbeiderbolig Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type arbeiderbolig. 10103
Badstu/bad/badehus Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type badstu/bad/badehus. 10104
Bakeri Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type bakeri. 10105
Bank/børsbygning Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type bank/børsbygning. 10106
Bensinstasjonsbygning Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type bensinstasjonsbygning. 10107
Bibliotekbygning Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type bibliotekbygning. 10108
Bolig Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type bolig. 10109
Brannstasjon Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type brannstasjon. 10110
Bygård Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type bygård. 10112
Driftsbygning Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type driftsbygning. 10113
Drivhus Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type drivhus. 10114
Dukkestue/lekestue Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type dukkestue/lekestue. 10115
Eldhus/bryggerhus Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type eldhus/bryggerhus. 10116
Fengsel/celler Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type fengselceller. 10117
Borg/slott Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type borgslott. 10118
Fjøs/stall Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type fjøs/stall. 10119
Forretningsbygg Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type forretningsbygg. 10120
Fyr Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type fyr. 10121
Garasje Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type garasje. 10123
Sengebu Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type sengebu. 10124
Godsbygning Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type godsbygning. 10125
Hytte/fritid Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type hytte/fritid. 10126
Internat/forlegning Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type internat/forlegning. 10127
Kjeller/jordkjeller Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kjeller/jordkjeller. 10128
Kapell Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kapell. 10129
Kirke Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kirke. 10132
Kloster Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kloster. 10133
Kontor Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kontor. 10134
Kraftstasjon Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kraftstasjon. 10135
Kvernhus/mølle Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kvernhus/mølle. 10136
Lagerbygning Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type lagerbygning. 10137
Leskur Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type leskur. 10138
Lysthus/paviljong Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type lysthus/paviljong. 10139
Låve Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type låve. 10140
Maskinhus Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type maskinhus. 10141
Museum/galleri Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type museum/galleri. 10142
Naust/båthus Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type naust/båthus. 10143
Produksjonslokale Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type produksjonslokale. 10145
Tinghus/rettslokale Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type tinghus/rettslokale. 10146
Rorbu Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type rorbu. 10147
Forsamlingslokale Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type forsamlingslokale. 10148
Restaurant/kafe Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type restaurant/kafe. 10149
Sel (seterbu) Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type sel (seterbu). 10150
Sjøhus Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type sjøhus. 10151
Skole Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type skole. 10152
Smie Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type smie. 10153
Bur/stabbur/loft Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type bur/stabbur/loft. 10155
Stasjonsbygning Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type stasjonsbygning. 10156
Stavkirke Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type stavkirke. 10157
Teknisk bygning Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type teknisk bygning. 10159
Tollbod Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type tollbod. 10160
Tårn Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type tårn. 10162
Utedo Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type utedo. 10163
Uthus/skjul Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type uthus/skjul. 10164
Vaktstue Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type vaktstue. 10165
Verksted Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type verksted. 10166
Vognskjul Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type vognskjul. 10167
Annen bygningsart Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type annen bygningsart. 10168
Brønnhus Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type brønnhus. 10169
Gamme Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type gamme. 10172
Overnattingssted Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type overnattingssted. 10173
Hospital/sykehjem Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type hospital/sykehjem. 10174
Hovedbygning Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type hovedbygning. 10175
Kantine/kjøkken Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kantine/kjøkken. 10176
Hytte/annet Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type hytte/annet. 10177
Hønsehus/fuglehus Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type hønsehus/fuglehus. 10178
Kjone (tørkehus) Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kjone (tørkehus). 10181
Vognhall/lokomotivstall Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type vognhall/lokomotivstall. 10183
Melkebod/masstue Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type melkebod/masstue. 10184
Politistasjon Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type politistasjon. 10186
Brakke Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type brakke. 10187
Røykstue Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type røykstue. 10188
Rådhus Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type rådhus. 10189
Selskapslokale Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type selskapslokale. 10190
Teater/kino/konserthus Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type teater/kino/konserthus. 10192
Treningslokale Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type treningslokale. 10193
Ukjent Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type ukjent. 10194
Sidefløy Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type sidefløy. 10195
Hangar Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type hangar. 10196
Telefonkiosk Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type telefonkiosk. 10197
Sag Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type sag. 10198
Boligblokk Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type boligblokk. 10199
Barnevernsinstitusjon Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type barnevernsinstitusjon. 10200
Barnehjem Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type barnehjem. 10201
Mødrehjem Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type mødrehjem. 10202
Ungdomshjem Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type ungdomshjem. 10203
Bunker Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type bunker. 10204
Blokkhus Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type blokkhus. 10205
Observasjonspost Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type observasjonspost. 10206
Kasematt Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kasematt. 10207
Administrativ bygning Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type administrativ bygning. 10208
Kjelehus Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kjelehus. 10209
Inntakshus Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type inntakshus. 10210
Lukehus Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type lukehus. 10211
Slusevokterbolig Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type slusevokterbolig. 10212
Stålverk Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type stålverksbygning. 10213
Vokterbolig Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type vokterbolig. 10214
Vinsjhus Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type vinsjhus. 10215
Barnehagebygning Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type barnehagebygning. 10216
Fabrikkbygning Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type fabrikkbygning. 10217
Batteri, del av festning Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type batteri, del av festning. 10218
Bastion Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type bastion. 10219
Magasin Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type magasin. 10220
Svømmehall Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type svømmehall. 10221
Idrettshall Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type idrettshall. 10222
Dekningsrom Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type dekningsrom. 10223
Fort, del av festning Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type fort, del av festning. 10224
Hellemaleri Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type hellemaleri. 1101
Helleristning Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type helleristning. 1102
Hulemaleri Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type hulemaleri. 1103
Skålgrop Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type skålgrop. 1104
Skålgropfelt Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type skålgropfelt. 1105
Skålgropstein Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type skålgropstein. 1106
Slipt bergkunst Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type slipt bergkunst. 1107
Boplass Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type boplass. 1201
Bosetningsspor Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type bosetningsspor. 1202
Heller Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type heller. 1203
Kulturlag Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kulturlag. 1204
Mødding Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type mødding. 1205
Koksteinsrøys Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type koksteinsrøys. 1206
Koksteinsforekomst Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type koksteinsforekomst. 1207
Teltring Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type teltring. 1209
Gammetuft Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type gammetuft. 1210
Hustuft Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type hustuft. 1211
Mangeromstuft Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type mangeromstuft. 1212
Arran Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type arran. 1213
Assebaktegrav Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type assebaktegrav. 1214
Ildsted Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type ildsted. 1215
Kokegrop Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kokegrop. 1216
Bygrunn Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type bygrunn. 1219
Brønn/vannpost Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type brønn/vannpost. 1220
Hage Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type hage. 1223
Tre/tuntre Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type tre/tuntre. 1224
Port/portal Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type port/portal. 1225
Stolpehull Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type stolpehull. 1226
Hule Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type hule. 1227
Veggrille Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type veggrille. 1228
Latrine Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type latrine. 1229
Beingjømme Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type beingjømme. 1230
Vaskeplass Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type vaskeplass. 1231
Stallotuft Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type stallotuft. 1232
Verdslig bygningsruin Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type verdslig bygningsruin. 1233
Steinkjeller Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type steinkjeller. 1234
Dam/demning Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type dam/demning. 1301
Rørgate Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type rørgate. 1302
Nausttuft Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type naust/tuft. 1402
Fangstinnretning for fisk Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type fangstinnretning for fisk. 1407
Hjell Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type hjell. 1409
Bygdeborg Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type bygdeborg. 1502
Vollgrav Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type vollgrav. 1505
Forterreng Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type forterreng. 1506
Skyttergrav/løpegrav Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type skyttergrav/løpegrav. 1511
Skytterstilling Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type skytterstilling. 1512
Varde/varderekke Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type varde. 1513
Skanse Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type skanse. 1514
Forsvarsverk/installasjon Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type forsvarsverk/installasjon. 1515
Festningsruin Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type festningsruin. 1516
Flyslipp/droppsted Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type flyslipp/droppsted. 1517
Slagsted Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type slagsted. 1518
Krigsminne Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type krigsminne. 1519
Tårnkanon Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type tårnkanon. 1520
Kanontårn/donjon Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kanontårn/donjon. 1521
Tenalje Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type tenalje. 1522
Vollanlegg Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type vollanlegg. 1523
Kontreeskarpe Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kontreeskarpe. 1524
Utenverk Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type utenverk. 1525
Kommandoplass Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kommandoplass. 1526
Park Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type park. 1601
Stupetårn Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type stupetårn. 1603
Hoppbakke Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type hoppbakke. 1606
Idrettsbane Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type idrettsbane. 1607
Lekeplass Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type lekeplass. 1608
Bålplass Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type bålplass. 1609
Badeplass Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type badeplass. 1651
Grav Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type grav. 1701
Gravhaug Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type gravhaug. 1702
Gravrøys Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type gravrøys. 1703
Flatmarksgrav Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type flatmarksgrav. 1704
Hellekiste Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type hellekiste. 1705
Steinlegning Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type steinlegning. 1706
Steinsetning Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type steinsetning. 1707
Urgrav Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type urgrav. 1708
Krigsgrav Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type krigsgrav. 1710
Privat gravsted Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type privat gravsted. 1711
Gravplass Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type gravplass. 1712
Gravkammer/gravkiste Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type gravkammer/gravkiste. 1713
Strandvollgrav Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type strandvollgrav. 1714
Steinring Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type steinring. 1715
Fotgrøft til gravhaug Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type fotgrøft til gravhaug. 1716
Dysse Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type dysse. 1717
Branngrav Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type branngrav. 1718
Markedsplass Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type markedsplass. 1901
Bru Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type bru. 2001
Kavlebru Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kavlebru. 2002
Brukar Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type brukar. 2004
Klopp Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type klopp. 2005
Kai/brygge Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kai/brygge. 2006
Båtdrag Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type båtdrag. 2007
Båtfeste Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type båtfeste. 2008
Båtoppsett Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type båtoppsett. 2009
Kirkested Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kirkested. 20103
Molo Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type molo. 2011
Gårdsanlegg Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type gårdsanlegg. 20110
Jernvinneanlegg Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type jernvinneanlegg. 20111
Teltboplass Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type teltboplass. 20115
Tåkeklokke Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type tåkeklokke. 2012
Fyrlykt Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type fyrlykt. 2013
Ruin (bygningsrest) Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type ruin (bygningsrest). 2014
Annen marin lokalitet Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type annen marin lokalitet. 20140
Flyttevei Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type flyttevei. 2015
Steinbrudd Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type steinbrudd. 20156
Dyrkingsspor Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type dyrkingsspor. 20158
Bosetning/aktivitetsområde Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type bosetning/aktivitetsområde. 20159
Hulveg Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type hulvei. 2016
Grøntanlegg Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type grøntområder. 20182
Allé Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type allé. 2019
Veg Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type vei. 2021
Vadested Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type vadested. 2022
Kompassrose Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kompassrose. 2023
Seilingsmerke Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type seilingsmerke. 2024
Skinnegang Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type skinnegang. 2026
Jernbaneminne Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type jernbaneminne. 2029
Telefonlinje Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type telefonlinje. 2031
Flyplass Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type flyplass. 2033
Kanal Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kanal. 2034
Båtstø Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type båtstø. 2037
Ankerplass Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type ankerplass. 2038
Båtfunn Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type båtfunn. 2039
Anker Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type anker. 2040
Vrak Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type vrak. 2042
Ballastrøys Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type ballastrøys. 2044
Skipslast Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type skipslast. 2045
Marint løsfunn Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type marint løsfunn. 2046
Seilsperring Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type seilsperring. 2053
Skipsdel Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type skipsdel. 2056
Tunnel Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type tunnel. 2058
Båt Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type båt. 2059
Flyvrak Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type flyvrak. 2060
Fluktrute/kurerrute Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type fluktrute. 2061
Radar Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type radar. 2062
Ferjeleie Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type ferjeleie. 2063
Holdeplass/ventebu Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type holdeplass. 2064
KL-anlegg Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kl-anlegg. 2065
Radiotårn Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type radiotårn. 2066
Signalanlegg Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type signalsystem. 2067
Slusekammer Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type sluseanlegg/kammer. 2068
Utskipingsanlegg Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type utskipingsanlegg. 2069
Vegfar Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type vegfar. 2070
Rideveg Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type rideveg. 2071
Postveg Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type postveg. 2072
Høgfjellsveg Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type høgfjellsveg. 2073
Kongeveg Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kongeveg. 2074
Kjerreveg/fransk prinsipp Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kjerreveg/fransk prinsipp. 2075
Chaussé Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type chaussé. 2076
Mellomriksveg Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type mellomriksveg. 2077
Motorveg Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type motorveg. 2078
Veg, 1. generasjons bilveg - før 1960 Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type veg, 1. generasjons bilveg - før 1960. 2079
Veg, 2-felts bilveg Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type veg, 2-felts bilveg. 2080
Bevegelig bru Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type bevegelig bru. 2081
Bjelkebru Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type bjelkebru. 2082
Buebru Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type buebru. 2083
Fagverksbru/hengverksbru Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type fagverksbru/hengverksbru. 2084
Flytebru Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type flytebru. 2085
Fritt frambygd bru/kassebru Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type fritt frambygd bru/kassebru. 2086
Hellebru Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type hellebru. 2087
Hengebru Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type hengebru. 2088
Hvelvbru Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type hvelvbru. 2089
Mastebru Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type mastebru. 2090
Platebru Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type platebru. 2091
Skråstagsbru Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type skråstagsbru. 2092
Sprengverksbru Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type sprengverksbru. 2093
Kryss/rundkjøring Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kryss/rundkjøring. 2094
Vegknute Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type vegknute. 2095
Rekkverk Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type rekkverk. 2096
Rasteplass Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type rasteplass. 2097
Støyskjerm Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type støyskjerm. 2098
Vegkunst Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type vegkunst. 2099
Brurele Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type brurele. 2201
Rettersted Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type rettersted. 2203
Ristning Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type ristning. 2204
Tingsted Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type tingsted. 2207
Varp Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type varp. 2208
Likkvile Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type likkvile. 2209
Tradisjon Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type tradisjon. 2211
Hellig sted Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type hellig sted. 2212
Hellig fjell Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type hellig fjell. 2213
Offerring Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type offerring. 2215
Offersted Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type offersted. 2216
Offerstein Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type offerstein. 2217
Sieidi Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type sieidi. 2218
Labyrint Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type labyrint. 2219
Horg/hov Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type horghov. 2220
Steinplatting Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type steinplatting. 2223
Bjørnegrav Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type bjørnegrav. 2224
Kilde Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kilde. 2225
Fallosstein Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type fallosstein. 2228
Runeinnskrift Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type runeinnskrift. 2230
Runestein Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type runestein. 2231
Bautastein Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type bautastein. 2232
Monument/minnesmerke Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type monument/minnesmerke. 2233
Steinkors Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type steinkors. 2237
Steinkrets Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type steinkrets. 2238
Offerdepot Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type offerdepot. 2240
Innskrift Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type innskrift. 2241
Chertbrudd Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type chertbrudd. 2301
Diabasbrudd Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type diabasbrudd. 2302
Granittbrudd Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type granittbrudd. 2303
Grønnsteinsbrudd Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type grønnsteinsbrudd. 2304
Jaspisbrudd Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type jaspisbrudd. 2305
Kalkbrudd Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kalkbrudd. 2306
Kalsedonbrudd Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kalsedonbrudd. 2307
Klebersteinsbrudd Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type klebersteinsbrudd. 2308
Kvartsbrudd Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kvartsbrudd. 2309
Kvartsittbrudd Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kvartsittbrudd. 2310
Kvernsteinsbrudd Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kvernsteinsbrudd. 2311
Skiferbrudd Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type skiferbrudd. 2312
Kalkovn Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kalkovn. 2313
Teglovn Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type teglovn. 2315
Kiselbrudd Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kiselbrudd. 2316
Kullgrop Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kullgrop. 2321
Kullmile Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kullmile. 2322
Slaggforekomst Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type slaggforekomst. 2323
Depot/forrådskammer Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type depot/forrådskammer. 2325
Tjæremile i myr Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type tjæremile i myr. 2326
Tjærebrenning i gryte Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type tjærebrenning i gryte. 2327
Tjærehjell Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type tjærehjell. 2329
Tjæremile Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type tjæremile. 2330
Mølleruin/kvernstein Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type mølleruin/kvernstein. 2331
Tørkeplass for sjøsalt Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type tørkeplass for sjøsalt. 2333
Kjone/korntørke Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kjone/korntørke. 2334
Isdam Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type isdam. 2335
Hellegrop Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type hellegrop. 2336
Slipp Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type slipp. 2337
Hvalfangst Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type hvalfangst. 2340
Masovn Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type masovn. 2341
Røsteplass Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type røsteplass. 2342
Malmlager Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type malmlager. 2343
Reismile Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type reismile. 2344
Slagghaug Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type slagghaug. 2345
Tjærerenne Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type tjærerenne. 2346
Myrmalmuttak Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type myrmalmuttak. 2347
Blestertuft Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type blestertuft. 2348
Ovn Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type ovn. 2349
Feltspatbrudd Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type feltspatbrudd. 2350
Kullhaug Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kullhaug. 2351
Jernvinneovn Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type jernvinneovn. 2352
Gruve, alle typer Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type gruve, alle typer. 2353
Kullgruve Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kullgruve. 2354
Anneksjonsskilt Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type anneksjonsskilt. 2355
Sandsteinsbrudd Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type sandsteinsbrudd. 2356
Rhyolittbrudd Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type rhyolittbrudd. 2357
Grorudittbrudd Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type grorudittbrudd. 2359
Bergkrystallbrudd Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type bergkrystallbrudd. 2360
Skjerp Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type skjerp. 2361
Smieplass Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type smieplass. 2362
Uspesifisert mineral-/bergartsbrudd Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type uspesifisert mineral-/bergartsbrudd. 2363
Fløtingsskjerm Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type fløtingsskjerm. 2364
Sagtuft/-ruin Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type sagtuft/-ruin. 2365
Tømmerskot Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type tømmerskot. 2366
Steinbrudd (uspesifisert) Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type steinbrudd (uspesifisert). 2367
Løypestreng Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type løypestreng. 2369
Leiruttak Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type leiruttak. 2370
Tipphaug/bruddmasser Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type tipphaug/bruddmasser. 2371
Marmorbrudd Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type marmorbrudd. 2372
Spekkovn Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type spekkovn. 2373
Dagbrudd Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type dagbrudd. 2374
Kjerrat Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kjerrat. 2375
Pipe Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type pipe. 2376
Sjakt Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type sjakt. 2377
Taubane/linebane Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type taubane/linebane. 2378
Siktestasjon Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type siktestasjon. 2379
Fangstgrav Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type fangstgrav. 2401
Fangstgrop Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type fangstgrop. 2402
Kjøttgjemme Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kjøttgjemme. 2404
Vuobman Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type vuobman. 2405
Ledegjerde Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type ledegjerde. 2407
Ulvestue Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type ulvestue. 2408
Bogastelle Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type bogastelle. 2409
Måkehus Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type måkehus. 2410
Fangstinnretning Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type fangstinnretning. 2414
Steinbu Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type steinbu. 2415
Fiskegjemme Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type fiskegjemme. 2418
Leirplass Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type leirplass. 2419
Slakteplass Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type slakteplass. 2420
Bistasjon Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type bistasjon. 2421
Hovedstasjon Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type hovedstasjon. 2423
Utkikkspost Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type utkikkspost. 2424
Selvskudd for i sbjørn Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type selvskuddfor i sbjørn. 2425
Revefelle Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type revefelle. 2426
Gardfar Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type gardfar. 2501
Geil Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type geil. 2502
Gårdshaug Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type gårdshaug. 2503
Tun Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type tun. 2505
Rydningsrøys Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type rydningsrøys. 2507
Ødeåker Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type ødeåker. 2508
Åkerrein Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type åkerrein. 2509
Stakktuft Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type stakktuft. 2510
Vanningsanlegg/renne Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type vanningsanleggrenne. 2511
Aiti Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type aiti. 2512
Forrådsgrop Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type forrådsgrop. 2513
Melkegrop Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type melkegrop. 2514
Njalla Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type njalla. 2515
Kjølegrop/kjølingsplass Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kjølegrop. 2516
Melkeplass Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type melkeplass. 2517
Gieddi/reingjerde Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type gieddi/reingjerde. 2518
Innhegning Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type innhegning. 2519
Steingard/gjerde Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type steingardgjerde. 2521
Fegate Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type fegate. 2522
Steinstreng Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type steinstreng. 2523
Dyrkingsflate Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type dyrkingsflate. 2524
Sperregjerde Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type sperregjerde. 2525
Setervoll Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type setervoll. 2526
Læge Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type læge. 2528
Melkerampe Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type melkerampe. 2529
Gårdsdam Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type gårdsdam. 2530
Salthelle Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type salthelle. 2531
Grindsted Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type grindsted. 2532
Lokkeplass Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type lokkeplass. 2533
Grenserøys/grensestein Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type grenserøys/grensestein. 2601
Delerøys Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type delerøys. 2602
Vegmerke/rodestein Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type veimerke/rodestein. 2606
Oppmålingsmerke Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type oppmålingsmerke. 2609
Slottsruin Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type slottsruin. 2610
Kirketuft Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kirketuft. 2702
Kirkegårdsmur Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kirkegårdsmur. 2704
Kirkegård Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kirkegård. 2707
Russekors Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type russekors. 2708
Fjernet kirkebygg Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type fjernet kirkebygg. 2709
Kirkeruin Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kirkeruin. 2710
Klosterruin Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type klosterruin. 2711
Geistlig bygningsruin Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type geistlig bygningsruin. 2712
Klostertuft Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type klostertuft. 2713
Klosterfløy Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type klosterfløy. 2714
Klostergang Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type klostergang. 2715
Klostergård Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type klostergård. 2716
Klosterhage Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type klosterhage. 2717
Varmeanlegg/hypokaust Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type varmeanlegg/hypokaust. 2718
Synagoge Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type synagoge. 2719
Moské Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type moské. 2720
Tempel Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type tempel. 2721
Båtvorr/steinkai Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type båtvorr/steinkai. 3001
Ferjekai Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type ferjekai. 3002
Fergekaibru Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type fergekaibru. 3003
Gangstein/vadestein Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type gangstein/vadestein. 3004
Tunnel/portal Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type tunnel/portal. 3005
Skredoverbygg Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type skredoverbygg. 3006
Kulvert Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kulvert. 3007
Stikkrenne Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type stikkrenne. 3008
Bygate Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type bygate. 3009
Gang- og sykkelveg Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type gang- og sykkelveg. 3010
Lokalveg Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type lokalveg. 3011
Miljøgate Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type miljøgate. 3012
Bomstasjon Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type bomstasjon. 3013
Brøytestasjon Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type brøytestasjon. 3014
Likeretterstasjon Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type likeretterstasjon. 3015
Forbindelseveg Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type forbindelseveg. 3016
Sæterveg/stølsveg Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type sæterveg/stølsveg. 3017
Brannlag Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type brannlag. 9902
Løsfunn Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type løsfunn. 9903
Tregjerde Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type tregjerde. 9904
Grop Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type grop. 9905
Haug Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type haug. 9906
Mur Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type mur. 9907
Ruin (middelalder) Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type ruin (middelalder). 9908
Røys Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type røys. 9909
Steinkonstruksjon Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type steinkonstruksjon. 9910
Vegetasjonsmerke Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type vegetasjonsmerke. 9911
Plass/gårdsrom Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type plass/gårdsrom. 9913
Trapp Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type trapp. 9914
Tuft Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type tuft. 9915
Støpul Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type støpul. 9916
Naturdannelse Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type naturdannelse. 9917
Solur Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type solur. 9919
Torvuttak Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type torvuttak. 9920
Kullforekomst Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kullforekomst. 9921
Torvtørkeplass Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type torvtørkeplass. 9922
Grophus Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type grophus. 9923
Skilt Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type skilt. 9924
Nedgravning Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type nedgravning. 9925
Aktivitetsområde Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type aktivitetsområde. 9926
Utomhuselement (andre) Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type utomhuselement. 9927
Gjerde Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type gjerde. 9928
Silo Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type silo. 9929
Steinkar Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type steinkar. 9930
Taubanebukker Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type taubanebukker. 9931
Støttemur Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type støttemur. 9932
Trallebane Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type trallebane. 9933
Bombekrater Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type bombekrater. 9934
Annet arkeologisk enkeltminne Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type annet arkeologisk enkeltminne. 9990
Annet tekn./ind. minne Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type annet tekn./ind. minne. 9991
Annet marint enkeltminne Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type annet marint enkeltminne. 9992
Områdefredning Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type områdefredning 20192
Hensynssone Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type hensynssone 9950
Fiskefartøy Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type fiskefartøy 1000300
Vete Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type vete. 1528
Lense Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type lense. 2380
Agentbåt 1002700
Autolinebåt 1000301
Bilferge 1000100
Brannbåt 1002800
Containerskip 1000700
Dorging 1000302
Brønnbåt 1000601
Fangstfartøy 1000400
Bulkfartøy 1000600
Ferge 8005
Fiske/Fangstfartøy 8006
Fiskerioppsynsbåt 1002000
Forskningsskip 1002900
Fraktfartøy 8008
Fregatt 1001300
Fritidsbåt 8009
Fyrskip 1003601
Fyrtender 1003602
Garnfiske 1000303
Gårdsbåt (privat allbruksbåt) 1004000
Havneferge 1002100
Høstingsfartøy 1000500
Ishavsskute 8010
Jernbaneferge 1000200
Kabellegger 1003000
Kanon/kanonanlegg 1527
Kystrutebåt 1002500
Kystvaktsbåt 1001900
Langrutebåt 1002400
Legeskyss 1003100
Lekter 8014
Konkurransebåt motorseiler 1000902
Konkurransebåt motorbåt 1001002
Konkurransebåt robåt 1001102
Konkurransebåt seilbåt 1001202
Lensmannsbåt 1003401
Linebåt 1000305
Lokalrutebåt 1002300
Losfartøy 1003200
Losskøyte 8017
Lystbåt 8018
Minesveiper 1001700
Motorbåt 1001000
Motorseiler 1000900
Motoråtring 8020
MTB 1001500
Mudringsfartøy 1003300
Passasjerfartøy 8021
Passasjerfartøy-bilførende 8022
Patruljebåt 1001800
Patruljebåt/Politifartøy 1003402
Politifartøy 1003400
Redningsfartøy 1003500
Redningsskøyte 8024
Ringnot 1000306
Robåt 1001100
Scene 1217
Seilbåt 1001200
Sel 1000403
Servicebåt 1003600
Shetlandsbåt 8027
Sjark 8028
Skoleskip 1003700
Skyssbåt 1002200
Slepebåt 1003800
Småhval 1000401
Snurper 1000307
Snøre (jukse) 1000309
Spesialfartøy 8035
Storhval 1000402
Stykkgodsfartøy 1000800
Tankskip 1000602
Teinefiske 1000304
Tollbåt 1003900
Tråler 1000308
Turbåt/Motorseiler 1000901
Turbåt/Motorbåt 1001001
Turbåt/Robåt 1001101
Turbåt/Seilbåt 1001201
Tømmersleper 8038
Tørrlast 1000603
U-båt 1001400
Ubåtjeger 1001600
Uspesifisert fiskefartøy 1000310
Uspesifisert fangstfartøy 1000404
Uspesifisert bulkfartøy 1000604
Uspesifisert motorseiler 1000903
Uspesifisert motorbåt 1001003
Uspesifisert robåt 1001103
Uspesifisert seilbåt 1001203
Uspesifisert politifartøy 1003403
Uspesifisert servicebåt 1003603
Uspesifisert fritidsbåt 1001299
Landkar/Pilar/Pongtong 2004
Uspesifisert lastefartøy 1000899
Skipsvrak Skipsvrak
Uspesifisert passasjerfartøy 1002699
Uspesifisert spesialfartøy 1004099
Utenriksfartøy 1002600
Verdi Navn Beskrivelse
Apotek Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type apotek.
Atelier Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type atelier.
Arbeiderbolig Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type arbeiderbolig.
Badstu/bad/badehus Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type badstu/bad/badehus.
Bakeri Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type bakeri.
Bank/børsbygning Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type bank/børsbygning.
Bensinstasjonsbygning Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type bensinstasjonsbygning.
Bibliotekbygning Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type bibliotekbygning.
Bolig Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type bolig.
Brannstasjon Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type brannstasjon.
Bygård Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type bygård.
Driftsbygning Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type driftsbygning.
Drivhus Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type drivhus.
Dukkestue/lekestue Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type dukkestue/lekestue.
Eldhus/bryggerhus Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type eldhus/bryggerhus.
Fengsel/celler Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type fengselceller.
Borg/slott Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type borgslott.
Fjøs/stall Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type fjøs/stall.
Forretningsbygg Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type forretningsbygg.
Fyr Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type fyr.
Garasje Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type garasje.
Sengebu Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type sengebu.
Godsbygning Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type godsbygning.
Hytte/fritid Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type hytte/fritid.
Internat/forlegning Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type internat/forlegning.
Kjeller/jordkjeller Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kjeller/jordkjeller.
Kapell Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kapell.
Kirke Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kirke.
Kloster Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kloster.
Kontor Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kontor.
Kraftstasjon Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kraftstasjon.
Kvernhus/mølle Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kvernhus/mølle.
Lagerbygning Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type lagerbygning.
Leskur Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type leskur.
Lysthus/paviljong Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type lysthus/paviljong.
Låve Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type låve.
Maskinhus Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type maskinhus.
Museum/galleri Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type museum/galleri.
Naust/båthus Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type naust/båthus.
Produksjonslokale Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type produksjonslokale.
Tinghus/rettslokale Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type tinghus/rettslokale.
Rorbu Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type rorbu.
Forsamlingslokale Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type forsamlingslokale.
Restaurant/kafe Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type restaurant/kafe.
Sel (seterbu) Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type sel (seterbu).
Sjøhus Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type sjøhus.
Skole Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type skole.
Smie Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type smie.
Bur/stabbur/loft Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type bur/stabbur/loft.
Stasjonsbygning Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type stasjonsbygning.
Stavkirke Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type stavkirke.
Teknisk bygning Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type teknisk bygning.
Tollbod Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type tollbod.
Tårn Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type tårn.
Utedo Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type utedo.
Uthus/skjul Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type uthus/skjul.
Vaktstue Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type vaktstue.
Verksted Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type verksted.
Vognskjul Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type vognskjul.
Annen bygningsart Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type annen bygningsart.
Brønnhus Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type brønnhus.
Gamme Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type gamme.
Overnattingssted Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type overnattingssted.
Hospital/sykehjem Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type hospital/sykehjem.
Hovedbygning Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type hovedbygning.
Kantine/kjøkken Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kantine/kjøkken.
Hytte/annet Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type hytte/annet.
Hønsehus/fuglehus Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type hønsehus/fuglehus.
Kjone (tørkehus) Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kjone (tørkehus).
Vognhall/lokomotivstall Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type vognhall/lokomotivstall.
Melkebod/masstue Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type melkebod/masstue.
Politistasjon Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type politistasjon.
Brakke Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type brakke.
Røykstue Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type røykstue.
Rådhus Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type rådhus.
Selskapslokale Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type selskapslokale.
Teater/kino/konserthus Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type teater/kino/konserthus.
Treningslokale Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type treningslokale.
Ukjent Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type ukjent.
Sidefløy Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type sidefløy.
Hangar Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type hangar.
Telefonkiosk Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type telefonkiosk.
Sag Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type sag.
Boligblokk Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type boligblokk.
Barnevernsinstitusjon Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type barnevernsinstitusjon.
Barnehjem Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type barnehjem.
Mødrehjem Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type mødrehjem.
Ungdomshjem Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type ungdomshjem.
Bunker Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type bunker.
Blokkhus Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type blokkhus.
Observasjonspost Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type observasjonspost.
Kasematt Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kasematt.
Administrativ bygning Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type administrativ bygning.
Kjelehus Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kjelehus.
Inntakshus Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type inntakshus.
Lukehus Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type lukehus.
Slusevokterbolig Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type slusevokterbolig.
Stålverk Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type stålverksbygning.
Vokterbolig Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type vokterbolig.
Vinsjhus Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type vinsjhus.
Barnehagebygning Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type barnehagebygning.
Fabrikkbygning Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type fabrikkbygning.
Batteri, del av festning Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type batteri, del av festning.
Bastion Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type bastion.
Magasin Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type magasin.
Svømmehall Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type svømmehall.
Idrettshall Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type idrettshall.
Dekningsrom Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type dekningsrom.
Fort, del av festning Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type fort, del av festning.
Hellemaleri Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type hellemaleri.
Helleristning Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type helleristning.
Hulemaleri Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type hulemaleri.
Skålgrop Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type skålgrop.
Skålgropfelt Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type skålgropfelt.
Skålgropstein Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type skålgropstein.
Slipt bergkunst Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type slipt bergkunst.
Boplass Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type boplass.
Bosetningsspor Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type bosetningsspor.
Heller Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type heller.
Kulturlag Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kulturlag.
Mødding Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type mødding.
Koksteinsrøys Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type koksteinsrøys.
Koksteinsforekomst Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type koksteinsforekomst.
Teltring Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type teltring.
Gammetuft Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type gammetuft.
Hustuft Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type hustuft.
Mangeromstuft Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type mangeromstuft.
Arran Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type arran.
Assebaktegrav Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type assebaktegrav.
Ildsted Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type ildsted.
Kokegrop Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kokegrop.
Bygrunn Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type bygrunn.
Brønn/vannpost Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type brønn/vannpost.
Hage Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type hage.
Tre/tuntre Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type tre/tuntre.
Port/portal Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type port/portal.
Stolpehull Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type stolpehull.
Hule Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type hule.
Veggrille Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type veggrille.
Latrine Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type latrine.
Beingjømme Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type beingjømme.
Vaskeplass Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type vaskeplass.
Stallotuft Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type stallotuft.
Verdslig bygningsruin Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type verdslig bygningsruin.
Steinkjeller Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type steinkjeller.
Dam/demning Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type dam/demning.
Rørgate Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type rørgate.
Nausttuft Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type naust/tuft.
Fangstinnretning for fisk Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type fangstinnretning for fisk.
Hjell Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type hjell.
Bygdeborg Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type bygdeborg.
Vollgrav Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type vollgrav.
Forterreng Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type forterreng.
Skyttergrav/løpegrav Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type skyttergrav/løpegrav.
Skytterstilling Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type skytterstilling.
Varde/varderekke Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type varde.
Skanse Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type skanse.
Forsvarsverk/installasjon Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type forsvarsverk/installasjon.
Festningsruin Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type festningsruin.
Flyslipp/droppsted Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type flyslipp/droppsted.
Slagsted Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type slagsted.
Krigsminne Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type krigsminne.
Tårnkanon Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type tårnkanon.
Kanontårn/donjon Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kanontårn/donjon.
Tenalje Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type tenalje.
Vollanlegg Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type vollanlegg.
Kontreeskarpe Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kontreeskarpe.
Utenverk Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type utenverk.
Kommandoplass Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kommandoplass.
Park Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type park.
Stupetårn Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type stupetårn.
Hoppbakke Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type hoppbakke.
Idrettsbane Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type idrettsbane.
Lekeplass Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type lekeplass.
Bålplass Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type bålplass.
Badeplass Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type badeplass.
Grav Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type grav.
Gravhaug Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type gravhaug.
Gravrøys Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type gravrøys.
Flatmarksgrav Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type flatmarksgrav.
Hellekiste Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type hellekiste.
Steinlegning Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type steinlegning.
Steinsetning Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type steinsetning.
Urgrav Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type urgrav.
Krigsgrav Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type krigsgrav.
Privat gravsted Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type privat gravsted.
Gravplass Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type gravplass.
Gravkammer/gravkiste Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type gravkammer/gravkiste.
Strandvollgrav Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type strandvollgrav.
Steinring Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type steinring.
Fotgrøft til gravhaug Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type fotgrøft til gravhaug.
Dysse Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type dysse.
Branngrav Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type branngrav.
Markedsplass Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type markedsplass.
Bru Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type bru.
Kavlebru Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kavlebru.
Brukar Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type brukar.
Klopp Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type klopp.
Kai/brygge Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kai/brygge.
Båtdrag Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type båtdrag.
Båtfeste Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type båtfeste.
Båtoppsett Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type båtoppsett.
Kirkested Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kirkested.
Molo Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type molo.
Gårdsanlegg Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type gårdsanlegg.
Jernvinneanlegg Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type jernvinneanlegg.
Teltboplass Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type teltboplass.
Tåkeklokke Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type tåkeklokke.
Fyrlykt Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type fyrlykt.
Ruin (bygningsrest) Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type ruin (bygningsrest).
Annen marin lokalitet Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type annen marin lokalitet.
Flyttevei Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type flyttevei.
Steinbrudd Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type steinbrudd.
Dyrkingsspor Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type dyrkingsspor.
Bosetning/aktivitetsområde Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type bosetning/aktivitetsområde.
Hulveg Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type hulvei.
Grøntanlegg Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type grøntområder.
Allé Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type allé.
Veg Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type vei.
Vadested Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type vadested.
Kompassrose Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kompassrose.
Seilingsmerke Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type seilingsmerke.
Skinnegang Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type skinnegang.
Jernbaneminne Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type jernbaneminne.
Telefonlinje Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type telefonlinje.
Flyplass Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type flyplass.
Kanal Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kanal.
Båtstø Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type båtstø.
Ankerplass Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type ankerplass.
Båtfunn Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type båtfunn.
Anker Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type anker.
Vrak Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type vrak.
Ballastrøys Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type ballastrøys.
Skipslast Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type skipslast.
Marint løsfunn Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type marint løsfunn.
Seilsperring Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type seilsperring.
Skipsdel Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type skipsdel.
Tunnel Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type tunnel.
Båt Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type båt.
Flyvrak Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type flyvrak.
Fluktrute/kurerrute Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type fluktrute.
Radar Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type radar.
Ferjeleie Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type ferjeleie.
Holdeplass/ventebu Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type holdeplass.
KL-anlegg Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kl-anlegg.
Radiotårn Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type radiotårn.
Signalanlegg Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type signalsystem.
Slusekammer Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type sluseanlegg/kammer.
Utskipingsanlegg Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type utskipingsanlegg.
Vegfar Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type vegfar.
Rideveg Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type rideveg.
Postveg Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type postveg.
Høgfjellsveg Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type høgfjellsveg.
Kongeveg Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kongeveg.
Kjerreveg/fransk prinsipp Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kjerreveg/fransk prinsipp.
Chaussé Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type chaussé.
Mellomriksveg Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type mellomriksveg.
Motorveg Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type motorveg.
Veg, 1. generasjons bilveg - før 1960 Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type veg, 1. generasjons bilveg - før 1960.
Veg, 2-felts bilveg Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type veg, 2-felts bilveg.
Bevegelig bru Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type bevegelig bru.
Bjelkebru Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type bjelkebru.
Buebru Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type buebru.
Fagverksbru/hengverksbru Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type fagverksbru/hengverksbru.
Flytebru Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type flytebru.
Fritt frambygd bru/kassebru Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type fritt frambygd bru/kassebru.
Hellebru Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type hellebru.
Hengebru Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type hengebru.
Hvelvbru Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type hvelvbru.
Mastebru Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type mastebru.
Platebru Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type platebru.
Skråstagsbru Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type skråstagsbru.
Sprengverksbru Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type sprengverksbru.
Kryss/rundkjøring Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kryss/rundkjøring.
Vegknute Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type vegknute.
Rekkverk Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type rekkverk.
Rasteplass Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type rasteplass.
Støyskjerm Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type støyskjerm.
Vegkunst Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type vegkunst.
Brurele Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type brurele.
Rettersted Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type rettersted.
Ristning Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type ristning.
Tingsted Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type tingsted.
Varp Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type varp.
Likkvile Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type likkvile.
Tradisjon Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type tradisjon.
Hellig sted Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type hellig sted.
Hellig fjell Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type hellig fjell.
Offerring Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type offerring.
Offersted Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type offersted.
Offerstein Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type offerstein.
Sieidi Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type sieidi.
Labyrint Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type labyrint.
Horg/hov Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type horghov.
Steinplatting Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type steinplatting.
Bjørnegrav Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type bjørnegrav.
Kilde Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kilde.
Fallosstein Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type fallosstein.
Runeinnskrift Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type runeinnskrift.
Runestein Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type runestein.
Bautastein Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type bautastein.
Monument/minnesmerke Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type monument/minnesmerke.
Steinkors Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type steinkors.
Steinkrets Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type steinkrets.
Offerdepot Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type offerdepot.
Innskrift Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type innskrift.
Chertbrudd Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type chertbrudd.
Diabasbrudd Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type diabasbrudd.
Granittbrudd Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type granittbrudd.
Grønnsteinsbrudd Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type grønnsteinsbrudd.
Jaspisbrudd Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type jaspisbrudd.
Kalkbrudd Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kalkbrudd.
Kalsedonbrudd Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kalsedonbrudd.
Klebersteinsbrudd Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type klebersteinsbrudd.
Kvartsbrudd Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kvartsbrudd.
Kvartsittbrudd Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kvartsittbrudd.
Kvernsteinsbrudd Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kvernsteinsbrudd.
Skiferbrudd Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type skiferbrudd.
Kalkovn Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kalkovn.
Teglovn Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type teglovn.
Kiselbrudd Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kiselbrudd.
Kullgrop Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kullgrop.
Kullmile Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kullmile.
Slaggforekomst Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type slaggforekomst.
Depot/forrådskammer Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type depot/forrådskammer.
Tjæremile i myr Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type tjæremile i myr.
Tjærebrenning i gryte Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type tjærebrenning i gryte.
Tjærehjell Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type tjærehjell.
Tjæremile Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type tjæremile.
Mølleruin/kvernstein Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type mølleruin/kvernstein.
Tørkeplass for sjøsalt Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type tørkeplass for sjøsalt.
Kjone/korntørke Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kjone/korntørke.
Isdam Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type isdam.
Hellegrop Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type hellegrop.
Slipp Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type slipp.
Hvalfangst Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type hvalfangst.
Masovn Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type masovn.
Røsteplass Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type røsteplass.
Malmlager Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type malmlager.
Reismile Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type reismile.
Slagghaug Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type slagghaug.
Tjærerenne Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type tjærerenne.
Myrmalmuttak Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type myrmalmuttak.
Blestertuft Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type blestertuft.
Ovn Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type ovn.
Feltspatbrudd Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type feltspatbrudd.
Kullhaug Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kullhaug.
Jernvinneovn Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type jernvinneovn.
Gruve, alle typer Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type gruve, alle typer.
Kullgruve Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kullgruve.
Anneksjonsskilt Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type anneksjonsskilt.
Sandsteinsbrudd Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type sandsteinsbrudd.
Rhyolittbrudd Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type rhyolittbrudd.
Grorudittbrudd Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type grorudittbrudd.
Bergkrystallbrudd Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type bergkrystallbrudd.
Skjerp Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type skjerp.
Smieplass Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type smieplass.
Uspesifisert mineral-/bergartsbrudd Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type uspesifisert mineral-/bergartsbrudd.
Fløtingsskjerm Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type fløtingsskjerm.
Sagtuft/-ruin Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type sagtuft/-ruin.
Tømmerskot Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type tømmerskot.
Steinbrudd (uspesifisert) Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type steinbrudd (uspesifisert).
Løypestreng Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type løypestreng.
Leiruttak Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type leiruttak.
Tipphaug/bruddmasser Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type tipphaug/bruddmasser.
Marmorbrudd Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type marmorbrudd.
Spekkovn Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type spekkovn.
Dagbrudd Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type dagbrudd.
Kjerrat Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kjerrat.
Pipe Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type pipe.
Sjakt Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type sjakt.
Taubane/linebane Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type taubane/linebane.
Siktestasjon Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type siktestasjon.
Fangstgrav Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type fangstgrav.
Fangstgrop Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type fangstgrop.
Kjøttgjemme Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kjøttgjemme.
Vuobman Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type vuobman.
Ledegjerde Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type ledegjerde.
Ulvestue Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type ulvestue.
Bogastelle Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type bogastelle.
Måkehus Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type måkehus.
Fangstinnretning Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type fangstinnretning.
Steinbu Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type steinbu.
Fiskegjemme Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type fiskegjemme.
Leirplass Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type leirplass.
Slakteplass Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type slakteplass.
Bistasjon Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type bistasjon.
Hovedstasjon Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type hovedstasjon.
Utkikkspost Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type utkikkspost.
Selvskudd for i sbjørn Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type selvskuddfor i sbjørn.
Revefelle Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type revefelle.
Gardfar Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type gardfar.
Geil Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type geil.
Gårdshaug Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type gårdshaug.
Tun Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type tun.
Rydningsrøys Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type rydningsrøys.
Ødeåker Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type ødeåker.
Åkerrein Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type åkerrein.
Stakktuft Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type stakktuft.
Vanningsanlegg/renne Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type vanningsanleggrenne.
Aiti Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type aiti.
Forrådsgrop Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type forrådsgrop.
Melkegrop Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type melkegrop.
Njalla Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type njalla.
Kjølegrop/kjølingsplass Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kjølegrop.
Melkeplass Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type melkeplass.
Gieddi/reingjerde Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type gieddi/reingjerde.
Innhegning Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type innhegning.
Steingard/gjerde Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type steingardgjerde.
Fegate Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type fegate.
Steinstreng Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type steinstreng.
Dyrkingsflate Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type dyrkingsflate.
Sperregjerde Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type sperregjerde.
Setervoll Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type setervoll.
Læge Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type læge.
Melkerampe Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type melkerampe.
Gårdsdam Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type gårdsdam.
Salthelle Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type salthelle.
Grindsted Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type grindsted.
Lokkeplass Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type lokkeplass.
Grenserøys/grensestein Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type grenserøys/grensestein.
Delerøys Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type delerøys.
Vegmerke/rodestein Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type veimerke/rodestein.
Oppmålingsmerke Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type oppmålingsmerke.
Slottsruin Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type slottsruin.
Kirketuft Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kirketuft.
Kirkegårdsmur Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kirkegårdsmur.
Kirkegård Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kirkegård.
Russekors Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type russekors.
Fjernet kirkebygg Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type fjernet kirkebygg.
Kirkeruin Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kirkeruin.
Klosterruin Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type klosterruin.
Geistlig bygningsruin Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type geistlig bygningsruin.
Klostertuft Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type klostertuft.
Klosterfløy Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type klosterfløy.
Klostergang Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type klostergang.
Klostergård Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type klostergård.
Klosterhage Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type klosterhage.
Varmeanlegg/hypokaust Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type varmeanlegg/hypokaust.
Synagoge Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type synagoge.
Moské Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type moské.
Tempel Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type tempel.
Båtvorr/steinkai Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type båtvorr/steinkai.
Ferjekai Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type ferjekai.
Fergekaibru Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type fergekaibru.
Gangstein/vadestein Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type gangstein/vadestein.
Tunnel/portal Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type tunnel/portal.
Skredoverbygg Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type skredoverbygg.
Kulvert Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kulvert.
Stikkrenne Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type stikkrenne.
Bygate Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type bygate.
Gang- og sykkelveg Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type gang- og sykkelveg.
Lokalveg Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type lokalveg.
Miljøgate Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type miljøgate.
Bomstasjon Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type bomstasjon.
Brøytestasjon Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type brøytestasjon.
Likeretterstasjon Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type likeretterstasjon.
Forbindelseveg Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type forbindelseveg.
Sæterveg/stølsveg Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type sæterveg/stølsveg.
Brannlag Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type brannlag.
Løsfunn Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type løsfunn.
Tregjerde Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type tregjerde.
Grop Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type grop.
Haug Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type haug.
Mur Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type mur.
Ruin (middelalder) Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type ruin (middelalder).
Røys Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type røys.
Steinkonstruksjon Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type steinkonstruksjon.
Vegetasjonsmerke Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type vegetasjonsmerke.
Plass/gårdsrom Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type plass/gårdsrom.
Trapp Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type trapp.
Tuft Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type tuft.
Støpul Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type støpul.
Naturdannelse Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type naturdannelse.
Solur Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type solur.
Torvuttak Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type torvuttak.
Kullforekomst Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type kullforekomst.
Torvtørkeplass Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type torvtørkeplass.
Grophus Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type grophus.
Skilt Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type skilt.
Nedgravning Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type nedgravning.
Aktivitetsområde Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type aktivitetsområde.
Utomhuselement (andre) Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type utomhuselement.
Gjerde Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type gjerde.
Silo Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type silo.
Steinkar Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type steinkar.
Taubanebukker Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type taubanebukker.
Støttemur Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type støttemur.
Trallebane Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type trallebane.
Bombekrater Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type bombekrater.
Annet arkeologisk enkeltminne Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type annet arkeologisk enkeltminne.
Annet tekn./ind. minne Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type annet tekn./ind. minne.
Annet marint enkeltminne Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type annet marint enkeltminne.
Områdefredning Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type områdefredning
Hensynssone Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type hensynssone
Fiskefartøy Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type fiskefartøy
Vete Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type vete.
Lense Denne kodeverdien tilsvarer et enkeltminne bestående av type lense.
Agentbåt
Autolinebåt
Bilferge
Brannbåt
Containerskip
Dorging
Brønnbåt
Fangstfartøy
Bulkfartøy
Ferge
Fiske/Fangstfartøy
Fiskerioppsynsbåt
Forskningsskip
Fraktfartøy
Fregatt
Fritidsbåt
Fyrskip
Fyrtender
Garnfiske
Gårdsbåt (privat allbruksbåt)
Havneferge
Høstingsfartøy
Ishavsskute
Jernbaneferge
Kabellegger
Kanon/kanonanlegg
Kystrutebåt
Kystvaktsbåt
Langrutebåt
Legeskyss
Lekter
Konkurransebåt motorseiler
Konkurransebåt motorbåt
Konkurransebåt robåt
Konkurransebåt seilbåt
Lensmannsbåt
Linebåt
Lokalrutebåt
Losfartøy
Losskøyte
Lystbåt
Minesveiper
Motorbåt
Motorseiler
Motoråtring
MTB
Mudringsfartøy
Passasjerfartøy
Passasjerfartøy-bilførende
Patruljebåt
Patruljebåt/Politifartøy
Politifartøy
Redningsfartøy
Redningsskøyte
Ringnot
Robåt
Scene
Seilbåt
Sel
Servicebåt
Shetlandsbåt
Sjark
Skoleskip
Skyssbåt
Slepebåt
Småhval
Snurper
Snøre (jukse)
Spesialfartøy
Storhval
Stykkgodsfartøy
Tankskip
Teinefiske
Tollbåt
Tråler
Turbåt/Motorseiler
Turbåt/Motorbåt
Turbåt/Robåt
Turbåt/Seilbåt
Tømmersleper
Tørrlast
U-båt
Ubåtjeger
Uspesifisert fiskefartøy
Uspesifisert fangstfartøy
Uspesifisert bulkfartøy
Uspesifisert motorseiler
Uspesifisert motorbåt
Uspesifisert robåt
Uspesifisert seilbåt
Uspesifisert politifartøy
Uspesifisert servicebåt
Uspesifisert fritidsbåt
Landkar/Pilar/Pongtong
Uspesifisert lastefartøy
Skipsvrak
Uspesifisert passasjerfartøy
Uspesifisert spesialfartøy
Utenriksfartøy
Name Description Code value
Apotek
Atelier
Arbeiderbolig
Badstu/bad/badehus
Bakeri
Bank/børsbygning
Bensinstasjonsbygning
Bibliotekbygning
Bolig
Brannstasjon
Bygård
Driftsbygning
Drivhus
Dukkestue/lekestue
Eldhus/bryggerhus
Fengsel/celler
Borg/slott
Fjøs/stall
Forretningsbygg
Fyr
Garasje
Sengebu
Godsbygning
Hytte/fritid
Internat/forlegning
Kjeller/jordkjeller
Kapell
Kirke
Kloster
Kontor
Kraftstasjon
Kvernhus/mølle
Lagerbygning
Leskur
Lysthus/paviljong
Låve
Maskinhus
Museum/galleri
Naust/båthus
Produksjonslokale
Tinghus/rettslokale
Rorbu
Forsamlingslokale
Restaurant/kafe
Sel (seterbu)
Sjøhus
Skole
Smie
Bur/stabbur/loft
Stasjonsbygning
Stavkirke
Teknisk bygning
Tollbod
Tårn
Utedo
Uthus/skjul
Vaktstue
Verksted
Vognskjul
Annen bygningsart
Brønnhus
Gamme
Overnattingssted
Hospital/sykehjem
Hovedbygning
Kantine/kjøkken
Hytte/annet
Hønsehus/fuglehus
Kjone (tørkehus)
Vognhall/lokomotivstall
Melkebod/masstue
Politistasjon
Brakke
Røykstue
Rådhus
Selskapslokale
Teater/kino/konserthus
Treningslokale
Ukjent
Sidefløy
Hangar
Telefonkiosk
Sag
Boligblokk
Barnevernsinstitusjon
Barnehjem
Mødrehjem
Ungdomshjem
Bunker
Blokkhus
Observasjonspost
Kasematt
Administrativ bygning
Kjelehus
Inntakshus
Lukehus
Slusevokterbolig
Stålverk
Vokterbolig
Vinsjhus
Barnehagebygning
Fabrikkbygning
Batteri, del av festning
Bastion
Magasin
Svømmehall
Idrettshall
Dekningsrom
Fort, del av festning
Hellemaleri
Helleristning
Hulemaleri
Skålgrop
Skålgropfelt
Skålgropstein
Slipt bergkunst
Boplass
Bosetningsspor
Heller
Kulturlag
Mødding
Koksteinsrøys
Koksteinsforekomst
Teltring
Gammetuft
Hustuft
Mangeromstuft
Arran
Assebaktegrav
Ildsted
Kokegrop
Bygrunn
Brønn/vannpost
Hage
Tre/tuntre
Port/portal
Stolpehull
Hule
Veggrille
Latrine
Beingjømme
Vaskeplass
Stallotuft
Verdslig bygningsruin
Steinkjeller
Dam/demning
Rørgate
Nausttuft
Fangstinnretning for fisk
Hjell
Bygdeborg
Vollgrav
Forterreng
Skyttergrav/løpegrav
Skytterstilling
Varde/varderekke
Skanse
Forsvarsverk/installasjon
Festningsruin
Flyslipp/droppsted
Slagsted
Krigsminne
Tårnkanon
Kanontårn/donjon
Tenalje
Vollanlegg
Kontreeskarpe
Utenverk
Kommandoplass
Park
Stupetårn
Hoppbakke
Idrettsbane
Lekeplass
Bålplass
Badeplass
Grav
Gravhaug
Gravrøys
Flatmarksgrav
Hellekiste
Steinlegning
Steinsetning
Urgrav
Krigsgrav
Privat gravsted
Gravplass
Gravkammer/gravkiste
Strandvollgrav
Steinring
Fotgrøft til gravhaug
Dysse
Branngrav
Markedsplass
Bru
Kavlebru
Brukar
Klopp
Kai/brygge
Båtdrag
Båtfeste
Båtoppsett
Kirkested
Molo
Gårdsanlegg
Jernvinneanlegg
Teltboplass
Tåkeklokke
Fyrlykt
Ruin (bygningsrest)
Annen marin lokalitet
Flyttevei
Steinbrudd
Dyrkingsspor
Bosetning/aktivitetsområde
Hulveg
Grøntanlegg
Allé
Veg
Vadested
Kompassrose
Seilingsmerke
Skinnegang
Jernbaneminne
Telefonlinje
Flyplass
Kanal
Båtstø
Ankerplass
Båtfunn
Anker
Vrak
Ballastrøys
Skipslast
Marint løsfunn
Seilsperring
Skipsdel
Tunnel
Båt
Flyvrak
Fluktrute/kurerrute
Radar
Ferjeleie
Holdeplass/ventebu
KL-anlegg
Radiotårn
Signalanlegg
Slusekammer
Utskipingsanlegg
Vegfar
Rideveg
Postveg
Høgfjellsveg
Kongeveg
Kjerreveg/fransk prinsipp
Chaussé
Mellomriksveg
Motorveg
Veg, 1. generasjons bilveg - før 1960
Veg, 2-felts bilveg
Bevegelig bru
Bjelkebru
Buebru
Fagverksbru/hengverksbru
Flytebru
Fritt frambygd bru/kassebru
Hellebru
Hengebru
Hvelvbru
Mastebru
Platebru
Skråstagsbru
Sprengverksbru
Kryss/rundkjøring
Vegknute
Rekkverk
Rasteplass
Støyskjerm
Vegkunst
Brurele
Rettersted
Ristning
Tingsted
Varp
Likkvile
Tradisjon
Hellig sted
Hellig fjell
Offerring
Offersted
Offerstein
Sieidi
Labyrint
Horg/hov
Steinplatting
Bjørnegrav
Kilde
Fallosstein
Runeinnskrift
Runestein
Bautastein
Monument/minnesmerke
Steinkors
Steinkrets
Offerdepot
Innskrift
Chertbrudd
Diabasbrudd
Granittbrudd
Grønnsteinsbrudd
Jaspisbrudd
Kalkbrudd
Kalsedonbrudd
Klebersteinsbrudd
Kvartsbrudd
Kvartsittbrudd
Kvernsteinsbrudd
Skiferbrudd
Kalkovn
Teglovn
Kiselbrudd
Kullgrop
Kullmile
Slaggforekomst
Depot/forrådskammer
Tjæremile i myr
Tjærebrenning i gryte
Tjærehjell
Tjæremile
Mølleruin/kvernstein
Tørkeplass for sjøsalt
Kjone/korntørke
Isdam
Hellegrop
Slipp
Hvalfangst
Masovn
Røsteplass
Malmlager
Reismile
Slagghaug
Tjærerenne
Myrmalmuttak
Blestertuft
Ovn
Feltspatbrudd
Kullhaug
Jernvinneovn
Gruve, alle typer
Kullgruve
Anneksjonsskilt
Sandsteinsbrudd
Rhyolittbrudd
Grorudittbrudd
Bergkrystallbrudd
Skjerp
Smieplass
Uspesifisert mineral-/bergartsbrudd
Fløtingsskjerm
Sagtuft/-ruin
Tømmerskot
Steinbrudd (uspesifisert)
Løypestreng
Leiruttak
Tipphaug/bruddmasser
Marmorbrudd
Spekkovn
Dagbrudd
Kjerrat
Pipe
Sjakt
Taubane/linebane
Siktestasjon
Fangstgrav
Fangstgrop
Kjøttgjemme
Vuobman
Ledegjerde
Ulvestue
Bogastelle
Måkehus
Fangstinnretning
Steinbu
Fiskegjemme
Leirplass
Slakteplass
Bistasjon
Hovedstasjon
Utkikkspost
Selvskudd for i sbjørn
Revefelle
Gardfar
Geil
Gårdshaug
Tun
Rydningsrøys
Ødeåker
Åkerrein
Stakktuft
Vanningsanlegg/renne
Aiti
Forrådsgrop
Melkegrop
Njalla
Kjølegrop/kjølingsplass
Melkeplass
Gieddi/reingjerde
Innhegning
Steingard/gjerde
Fegate
Steinstreng
Dyrkingsflate
Sperregjerde
Setervoll
Læge
Melkerampe
Gårdsdam
Salthelle
Grindsted
Lokkeplass
Grenserøys/grensestein
Delerøys
Vegmerke/rodestein
Oppmålingsmerke
Slottsruin
Kirketuft
Kirkegårdsmur
Kirkegård
Russekors
Fjernet kirkebygg
Kirkeruin
Klosterruin
Geistlig bygningsruin
Klostertuft
Klosterfløy
Klostergang
Klostergård
Klosterhage
Varmeanlegg/hypokaust
Synagoge
Moské
Tempel
Båtvorr/steinkai
Ferjekai
Fergekaibru
Gangstein/vadestein
Tunnel/portal
Skredoverbygg
Kulvert
Stikkrenne
Bygate
Gang- og sykkelveg
Lokalveg
Miljøgate
Bomstasjon
Brøytestasjon
Likeretterstasjon
Forbindelseveg
Sæterveg/stølsveg
Brannlag
Løsfunn
Tregjerde
Grop
Haug
Mur
Ruin (middelalder)
Røys
Steinkonstruksjon
Vegetasjonsmerke
Plass/gårdsrom
Trapp
Tuft
Støpul
Naturdannelse
Solur
Torvuttak
Kullforekomst
Torvtørkeplass
Grophus
Skilt
Nedgravning
Aktivitetsområde
Utomhuselement (andre)
Gjerde
Silo
Steinkar
Taubanebukker
Støttemur
Trallebane
Bombekrater
Annet arkeologisk enkeltminne
Annet tekn./ind. minne
Annet marint enkeltminne
Områdefredning
Hensynssone
Fiskefartøy
Vete
Lense
Agentbåt
Autolinebåt
Bilferge
Brannbåt
Containerskip
Dorging
Brønnbåt
Fangstfartøy
Bulkfartøy
Ferge
Fiske/Fangstfartøy
Fiskerioppsynsbåt
Forskningsskip
Fraktfartøy
Fregatt
Fritidsbåt
Fyrskip
Fyrtender
Garnfiske
Gårdsbåt (privat allbruksbåt)
Havneferge
Høstingsfartøy
Ishavsskute
Jernbaneferge
Kabellegger
Kanon/kanonanlegg
Kystrutebåt
Kystvaktsbåt
Langrutebåt
Legeskyss
Lekter
Konkurransebåt motorseiler
Konkurransebåt motorbåt
Konkurransebåt robåt
Konkurransebåt seilbåt
Lensmannsbåt
Linebåt
Lokalrutebåt
Losfartøy
Losskøyte
Lystbåt
Minesveiper
Motorbåt
Motorseiler
Motoråtring
MTB
Mudringsfartøy
Passasjerfartøy
Passasjerfartøy-bilførende
Patruljebåt
Patruljebåt/Politifartøy
Politifartøy
Redningsfartøy
Redningsskøyte
Ringnot
Robåt
Scene
Seilbåt
Sel
Servicebåt
Shetlandsbåt
Sjark
Skoleskip
Skyssbåt
Slepebåt
Småhval
Snurper
Snøre (jukse)
Spesialfartøy
Storhval
Stykkgodsfartøy
Tankskip
Teinefiske
Tollbåt
Tråler
Turbåt/Motorseiler
Turbåt/Motorbåt
Turbåt/Robåt
Turbåt/Seilbåt
Tømmersleper
Tørrlast
U-båt
Ubåtjeger
Uspesifisert fiskefartøy
Uspesifisert fangstfartøy
Uspesifisert bulkfartøy
Uspesifisert motorseiler
Uspesifisert motorbåt
Uspesifisert robåt
Uspesifisert seilbåt
Uspesifisert politifartøy
Uspesifisert servicebåt
Uspesifisert fritidsbåt
Landkar/Pilar/Pongtong
Uspesifisert lastefartøy
Skipsvrak
Uspesifisert passasjerfartøy
Uspesifisert spesialfartøy
Utenriksfartøy

Vis KulturminneEnkeltminneArt i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1