FastmerkeSentrumRef surveyControlStationCentreRef FMSREF

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

beskrivelse av punktet for sentrumsreferansen, dvs hva på fastmerket nord- og øst-koordinaten refererer seg til Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister, opplysninger knyttet til et fastmerke (5.1.1.16)
description of the point for the centre reference, i.e. to what on the survey control station do the north and east coordinates refer Note: For more information, see the standard survey control station numbering and survey control station register, information in connection with a survey control station (5.1.1.16)
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Annet AN
Borhull BH
Bygning nærmere angivelse spesifiseres i fastmerkets merknadsfelt BY
Fot bolt FB
Fot rør FR
Fot varde FV
Kjørnemerke i topp fastmerke KM
Metallgjenstand ME
Spir SP
Topp bolt TB
Topp lykt TL
Topp rør TR
Topp varde TV
Verdi Navn Beskrivelse
AN Annet
BH Borhull
BY Bygning nærmere angivelse spesifiseres i fastmerkets merknadsfelt
FB Fot bolt
FR Fot rør
FV Fot varde
KM Kjørnemerke i topp fastmerke
ME Metallgjenstand
SP Spir
TB Topp bolt
TL Topp lykt
TR Topp rør
TV Topp varde
Name Type Description Code value
Miscellaneous <undefined> Miscellaneous
Borehole <undefined> Borehole
Buildings <undefined> To be specified in the comment field: FMMERK Buildings
Base of bolt <undefined> Base of bolt
Base of pipe <undefined> Base of pipe
Base of cairn <undefined> Base of cairn
Centre punch mark in top of survey control station <undefined> Centre punch mark in top of survey control station
Metal object <undefined> Metal object
Steeple <undefined> Steeple
Top of bolt <undefined> Top of bolt
Top of light <undefined> Top of light
Top of pipe <undefined> Top of pipe
Topp of cairn <undefined> Topp of cairn

Vis FastmerkeSentrumRef i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1