DataKildevurdering GeolValueAssessment

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Navn Beskrivelse Kodeverdi
Meget viktig data 1
Viktig data 2
Deler av dataen er viktig 3
Hele eller deler kan være viktig 4
Lite viktig 5
Ikke vurdert 6
Verdi Navn Beskrivelse
Meget viktig data
Viktig data
Deler av dataen er viktig
Hele eller deler kan være viktig
Lite viktig
Ikke vurdert
Name Description Code value
Very important data Very important data
Important data Important data
Parts of the data are important Parts of the data are important
The whole or parts may be important The whole or parts may be important
Of little importance Of little importance
Not assessed/classified Not assessed/classified

Vis DataKildevurdering i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1