KulturminneKategori CulturalHeritageSiteCategory KM_KATEGORI

kodeliste

Riksantikvaren Gyldig

hovedkategori et kulturminne tilhører Merknad: Kategori gjenspeiler hovedsakelig en forvaltningsmessig inndeling av kulturminnene, i motsetning til hovedgruppe og funksjon som gjenspeiler tilknytninger til samfunnssektorer.
main category to which a cultural heritage site/artefact belongs Note: Category primarily reflects an administrative categorization of cultural heritage sites/artefacts, as opposed to main group and function, which reflects connections to sectors of society.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Arkeologisk enkeltminne E-ARK
Arkeologisk lokalitet L-ARK
Bygning E-BYG
Bygningslokalitet L-BVF
Kirke E-KRK
Kirkested L-KRK
Kulturminne under vann - enkeltminne E-MAR
Middelalderruin E-RUI
Hager og utomhuselement E-UTE
Teknisk/Industrelt enkeltminne E-TEK
Verdi Navn Beskrivelse
E-ARK Arkeologisk enkeltminne
L-ARK Arkeologisk lokalitet
E-BYG Bygning
L-BVF Bygningslokalitet
E-KRK Kirke
L-KRK Kirkested
E-MAR Kulturminne under vann - enkeltminne
Middelalderruin
Hager og utomhuselement
E-TEK Teknisk/Industrelt enkeltminne
Name Type Description Code value
Individual archaeological cultural heritage site <undefined> Individual archaeological cultural heritage site
Archaeological site <undefined> Archaeological site
Building <undefined> Building
Building location <undefined> Building location
Church <undefined> Church
Church site <undefined> Church site
Underwater cultural heritage site - individual site <undefined> Underwater cultural heritage site - individual site
Middelalderruin <undefined>
Hager og utomhuselement <undefined>
Teknisk/Industrelt enkeltminne <undefined>

Vis KulturminneKategori i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1