BergrettighetGrense

objekttype

Direktoratet for mineralforvaltning Gyldig

Grensen beskriver den ytre definisjonen av rettigheten.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kurve Kurve 1..1
Name Type English Description
grense Kurve

Vis BergrettighetGrense i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Bergrettighet bergrettighetavgrensning BergrettighetGrense 1..*