KulturminneVerneverdi CulturalHeritageSitePreservationValue KM_VERNEVERDI

kodeliste

Riksantikvaren Gyldig

vurdering av verneverdien til kulturminner og kulturmiljøer Merknad: (For lovfestet vern: se elementet Vern)
assessment of the preservation value of cultural heritage sites/artefacts and cultural environments Note: (For statutory preservation: see the Preservation element)
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Svært høy verneverdi A
Høy verneverdi B
Lavere verneverdi C
Ikke evaluert verneverdi X
Verdi Navn Beskrivelse
A Svært høy verneverdi
B Høy verneverdi
C Lavere verneverdi
X Ikke evaluert verneverdi
Name Type Description Code value
Very high preservation value <undefined> Very high preservation value
High preservation value <undefined> High preservation value
Lower preservation value <undefined> Lower preservation value
Preservation value not evaluated <undefined> Preservation value not evaluated

Vis KulturminneVerneverdi i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1