GeotekniskProsedyreSondering GeotechnicalProcedureSounding

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

prosedyre som benyttes i en sondering for å måle penetrasjonsmotstanden i de forskjellige jordlag
procedure used to measure the penetration resistance in various soil layers by sounding
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
metodeReferanse normert beskrivelse av prosedyre for utførelse av sonderingsmetode CharacterString 1..1
sonderingBeskrivelse beskrivelse av sonderingsprosedyre CharacterString 0..1
utstyrIdentitet serienummer eller annen unik identifikasjon av sonderingsutstyret CharacterString 0..1
utstyrBeskrivelse beskrivelse av sonderingsutstyr CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
CharacterString 1..1
CharacterString 0..1
CharacterString 0..1
CharacterString 0..1
Name Type English Description
metodeReferanse CharacterString standardised description of a procedure for performance of a sounding
sonderingBeskrivelse CharacterString description of the sounding test procedure
utstyrIdentitet CharacterString equipmentId serial number or other unique identification of the utilized sounding equipment
utstyrBeskrivelse CharacterString equipmentdescription description of the sounding equipement

Vis GeotekniskProsedyreSondering i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 1 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype DynamiskSonderingProsedyre supertype GeotekniskProsedyreSondering
arv subtype KombinasjonSonderingProsedyre supertype GeotekniskProsedyreSondering
arv subtype StatiskSonderingProsedyre supertype GeotekniskProsedyreSondering