Posisjonskvalitet PositionQuality

datatype

Kystverket

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen
description of the quality of the localization
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm Integer 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
MÅLEMETODE Målemetode 2 1..1
NØYAKTIGHET Integer 10 0..1
Name Type English Description
målemetode Målemetode measuringMethod method for measuring in ground outline (x,y), and height (z) when the method is the same as when measuring in ground outline
nøyaktighet Integer accuracy the point standard deviation in ground outline for points as well as lateral deviation of lines Note: Stated in cm

Vis Posisjonskvalitet i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Målemetode 1 ..1
Integer 0 ..1