Sortering1Kode

kodeliste

Kartverket Utkast

Kode for sortering av viktighet av stedsnavn, brukes til å vurdere om stedsnavnet skal vises i ulike målestokker og ved konflikt under visning. Alle store bokstaver fra og med A til og med N, A er minst viktig og N er viktigst. N er navn på land store hav osv, mens A er på terrengdetaljer.

Vis Sortering1Kode i NVDB Datakatalog