Støyintervall NoiseInterval STØYINTERVALL

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast

inndeling i faste intervaller for støynivå
division into regular intervals for noise level
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Støynivå > 20 dB 20
Støynivå > 25 dB 25
Støynivå > 30 dB 30
Støynivå > 35 dB 35
Støynivå > 40 dB 40
Støynivå > 45 dB 45
Støynivå > 50 dB 50
Støynivå > 55 dB 55
Støynivå > 60 dB 60
Støynivå > 65 dB 65
Støynivå > 70 dB 70
Støynivå > 75 dB 75
Støynivå > 80 dB 80
Støynivå > 85 dB 85
Støynivå > 90 dB 90
Støynivå > 95 dB 95
Støynivå > 100 dB 100
Støynivå > 105 dB 105
Støynivå > 110 dB 110
Støynivå > 115 dB 115
Støynivå > 120 dB 120
Støynivå > 125 dB 125
Støynivå > 130 dB 130
Støynivå > 135 dB 135
Verdi Navn Beskrivelse
20 Støynivå > 20 dB
25 Støynivå > 25 dB
30 Støynivå > 30 dB
35 Støynivå > 35 dB
40 Støynivå > 40 dB
45 Støynivå > 45 dB
50 Støynivå > 50 dB
55 Støynivå > 55 dB
60 Støynivå > 60 dB
65 Støynivå > 65 dB
70 Støynivå > 70 dB
75 Støynivå > 75 dB
80 Støynivå > 80 dB
85 Støynivå > 85 dB
90 Støynivå > 90 dB
95 Støynivå > 95 dB
100 Støynivå > 100 dB
105 Støynivå > 105 dB
110 Støynivå > 110 dB
115 Støynivå > 115 dB
120 Støynivå > 120 dB
125 Støynivå > 125 dB
130 Støynivå > 130 dB
135 Støynivå > 135 dB
Name Type Description Code value
Støynivå > 20 dB <undefined>
Støynivå > 25 dB <undefined>
Støynivå > 30 dB <undefined>
Støynivå > 35 dB <undefined>
Støynivå > 40 dB <undefined>
Støynivå > 45 dB <undefined>
Støynivå > 50 dB <undefined>
Støynivå > 55 dB <undefined>
Støynivå > 60 dB <undefined>
Støynivå > 65 dB <undefined>
Støynivå > 70 dB <undefined>
Støynivå > 75 dB <undefined>
Støynivå > 80 dB <undefined>
Støynivå > 85 dB <undefined>
Støynivå > 90 dB <undefined>
Støynivå > 95 dB <undefined>
Støynivå > 100 dB <undefined>
Støynivå > 105 dB <undefined>
Støynivå > 110 dB <undefined>
Støynivå > 115 dB <undefined>
Støynivå > 120 dB <undefined>
Støynivå > 125 dB <undefined>
Støynivå > 130 dB <undefined>
Støynivå > 135 dB <undefined>

Vis Støyintervall i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1