Grunne UnderwaterRock

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

forhøyning på bunnen som skiller seg vesentlig fra høyden på bunnen omkring (SKSK ordbok) Omfatter de tidligere objektklassene Båe, Skjær_tidvis_tørt, Skvalpeskjær og Loddskudd med DYBDETYPE=2." Merknad: Tilsvarer UWTROC i S-57
a rise in the seafloor which differs significantly from the depth of the surroundings (NHS dictionary). Comprising the former object classes UnderwaterRock, RockIntermittentlyDry, RockAwash and SoundingShot with (depth type) DYBDTYP=2. Note: Corresponds to UWTROC in S-57

Vis Grunne i NVDB Datakatalog